Region sądecki: Bez większych zastrzeżeń do wakacyjnych letnisk

 

 

Dzieci wypoczywające na Sądecczyźnie mogą czuć się bezpieczne. Sądecki sanepid nadzoruje w tym momencie około 70 obozów letniskowych w regionie i jak na razie nie było w nich większych problemów.

Zdarzały się tylko drobne nieprawidłowości. – Były przypadki zniszczonych ściany, deski do wymiany albo skorodowane garnki. Większość z tych rzeczy była naprawiana jeszcze w trakcie kontroli, albo tuż po niej. Nie było za to żadnych nieprawidłowości, które zagrażałyby życiu i zdrowiu dzieci –  informuje Gabriela Górowska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Sączu.

Jeśli organizator kolonii nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sanepid może ukarać go mandatem do 500 złotych. W regionie sądeckim takie sytuacje zdarzają się rzadziej niż raz w roku.

Posłuchaj Gabrieli Górowskiej:

Jakub Węgrzyn