Tarnów: Pracownicy się skarżą na pracodawców

 

Do tarnowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie trafiają żale na szefów, którzy nie udzielają dłuższego, dwutygodniowego wolnego. Według prawa pracownik powinien każdego roku wziąć urlop na przynajmniej 14 kalendarzowych dni z rzędu. 

Najczęściej słyszymy skargi na zaniżanie przez pracodawcę wymiaru urlopu – mówi Jadwiga Borowska, starszy specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. – Nie wszyscy pracodawcy wiedzą, że do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy okres pracy za granicą, co jest coraz bardziej powszechne. Bywa, że te urlopy są nieudzielane pracownikom, z uwagi ich deficyt, zwłaszcza w handlu. Jeśli pracownik się nie upomni, to po trzech latach urlop się przedawni.

Z kolei byli pracownicy skarżą się na to, że pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu. Mają do niego prawo, jeżeli nie wykorzystają urlopu wypoczynkowego przed rozwiązaniem umowy. Do naliczania zaległego urlopu stosuje się zasadę zaokrąglania w górę. Jeżeli mamy dzień i parę godzin, to przy wypłacaniu liczy się to już jako dwa dni.

Problem jest też z urlopami dla niepełnosprawnych. – Pracodawcy zatrudniający osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności muszą pamiętać o dodatkowych dniach wolnych – mówi Benedykt Zygadło, kierownik Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. – Tym osobom przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni. Przez wiele lat były różne interpretacje. Najważniejsze jest jednak to, żeby urlop wypoczynkowy był odrębnie naliczany niż urlop dodatkowy. Wspólne naliczenie może spowodować zaniżenia – dodaje.

Pracodawcy, którzy nie stosują się do przepisów, muszą liczyć się z karami nawet od tysiąca do 30 tys. złotych. Chodzi między innymi o zaniżanie świadczeń.

Według prawa termin urlopu powinien być uzgodniony z pracodawcą. Wyjątkiem są cztery dni urlopu na żądanie, ale też sytuacja, kiedy pracownica wraca z macierzyńskiego i bezpośrednio po nim prosi o udzielenie przysługującego jej wolnego. Pracodawca może też bez uzgadniania z pracownikiem udzielić mu urlopu, ale tylko w przypadku kiedy podwładny jest w okresie wypowiedzenia.

Posłuchaj Jadwigi Borowskiej:

Posłuchaj Benedykta Zygadły:

 

Patrycja Wolnik