Diecezja tarnowska: Kościół stawia na media w ewangelizacji

 

– Kościół powinien głosić ewangelię również przy pomocy środków społecznego przekazu – mówi biskup tarnowski  Andrzej Jeż, który powołuje  Redakcję Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej. Do tej pory takiej struktury nie było w tarnowskim Kościele.

Na czele nowej jednostki stanął ks. mgr Marian Kostrzewa (na zdjęciu), dotychczasowy prefekt w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. Do jego zadań należeć będzie nadzór nad stroną internetową diecezji tarnowskiej oraz profilami w mediach społecznościowych. Ks. Kostrzewa zajmie się również rozwojem portalu diecezjalnego, dostępem do stron instytucji organizacji kościoła. Zadaniem nowego Kierownika Redakcji Mediów Internetowych będzie również współpraca z innymi mediami internetowymi w diecezji.

– Rola mediów jest dziś bardzo duża – podkreśla Ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. – Stanowią one bardzo ważny instrument ewangelizacyjny. Mamy go w swoich rękach i teraz od nas zależy jak go wykorzystamy. Diecezja tarnowska będzie zawracała szczególną uwagę na rolę i wagę nowych mediów w dziele ewangelizacji – dodaje ks. Robert Kantor.

Ponadto specjalnym dekretem biskupa tarnowskiego został powołany Delegat Biskupa Diecezjalnego do spraw Mediów oraz Diecezjalna Rada do spraw Mediów. Przedstawicieli tych dwóch struktur poznamy wkrótce. Do zakresu obowiązków Rady należeć będzie wzmocnienie ewangelizacji przez nowe media, koordynacja, stworzenie współpracy i wymiana informacji między mediami w diecezji.

Posłuchaj ks. Roberta Kantora

Ewa Biedroń / Grzegorz Golec

Foto: strona www parafii w Brzesku