Dębica: KANA oblegana – zostały tylko pojedyncze miejsca

 

Ponad 700 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych zgłosiło się na zajęcia przedmiotowe i językowe do dębickiej KANY. Nie dla wszystkich jednak wystarczy miejsc, bo na zajęcia m.in. z języka angielskiego jest 2,3 osoby na jedno miejsce. Pozostały jedynie pojedyncze miejsca dla dzieci i młodzieży szkół średnich.

Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia z języka hiszpańskiego oraz z pogotowia maturalnego dla młodzieży zdającej język angielski na poziomie podstawowym. Dzieci z 2 klasy podstawówki mają jeszcze szanse zapisać się na język angielski a uczniowie 6 i 7 klas na język niemiecki – informuje Maciej Małozięć, szef dębickiej KANY.

Koszt zajęć dla uczniów z podstawówek pokrywa urząd miejski. Dla młodzieży ze szkół średnich są dofinansowane ze środków powiatu dębickiego. Rozpoczną się we wrześniu. Jedyny koszt jaki ponoszą uczniowie, to opłata ‚wpisowa” w wysokości 150 zł.

Posłuchaj Macieja Małozięcia:

 

Anna Zboch