Region tarnowski: Będą podwyżki dla pracowników DPS

 

Będą podwyżki dla pracowników domów pomocy społecznej w powiecie tarnowskim. Po postulatach pracowników tych placówek, którzy domagali się wzrostu wynagrodzeń, pula pieniędzy na ten cel zostanie przekazana z tzw. rezerwy ministerialnej.

W rozmowie z RDN wicewojewoda Józef Gawron poinformował, że stanie się tak w perspektywie najwyżej dwóch miesięcy.

 O ile regulacje płacowe pojawiły się w ochronie zdrowia, poprzez rozwiązanie ustawowe, o tyle tutaj te kwestie pozostały nieuregulowane i to będzie pewna szansa, by podnieść pensje – mówi wicewojewoda.

Rezerwa pochodzi z budżetu ministra pracy i polityki socjalnej. Mowa o kilkudziesięciu pracownikach zatrudnionych w domach pomocy społecznej w powiecie tarnowskim. Pracują oni głównie przy obłożnie i psychicznie chorych.

Posłuchaj Józefa Gawrona:

 

Dorota Kunc

fot. www.dpsnowodworze.pl