PPT: Pielgrzymi w trzecim dniu wędrówki na Jasną Górę

Pielgrzymi części A mają do pokonania w sobotę odcinek Grobla-Radziemice, to jest około 30 km, a pielgrzymi części B przejdą trasę Nowe Brzesko-Zielenice, w sumie 28 km.

Dzisiaj, analizując swoje życie, swoją codzienność chcemy się zastanowić czy jesteśmy szczęśliwi. Jezus wyraźnie daje drogowskaz, daję zachętę „mam być człowiekiem szczęśliwym” – mówi ks. Piotr Łabuda. Św. Mateusz pisze, że chrześcijanin doczeka radości, nie tylko tej płytkiej zwykłej, ale tej radości ducha bo dla nas jest przygotowane Królestwo Boże – dodaje ks. Piotr Łabuda.

35. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę przebiega pod hasłem ‚Kim On właściwie jest? Idźcie i głoście”.

W tym roku pątnicy zamiast patronów dnia na poszczególne dni dostali towarzyszów w postaci miejsc biblijnych.  Wybrany na trzeci dzień pielgrzymowania fragment Ewangelii przeniesie pielgrzymów do Galilei. Pątnicy rozważają słowa metodą lectio divina.

W trzecim dniu wędrówki na Jasną Górę  pielgrzymi modlą się za misjonarzy i misjonarki.

Plan transmisji w RDN

DZIEŃ TRZECI – 19.08 – sobota
09:00 – 10:00 – Na pielgrzymim szlaku – Nowe Brzesko
12:15 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – grupa nr 13, Św. Dominika Savio
19:00 – Modlitwa Różańcowa – grupa nr 25, Św. Justa
19:30 – Duchowe Pielgrzymowanie
20:00 – Studio Pielgrzymkowe
20:45 – Apel Jasnogórski – grupa nr 23, Św. Jana Kantego

Posłuchaj ks. Piotra Łabudy