Diecezja: Pożegnanie księdza Józefa Gawora

We wtorek 18 sierpnia odbędą się uroczystości pogrzebowe zmarłego 13 sierpnia księdza Józefa Gawora, emerytowanego proboszcza parafii w Lubczy. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w Domu Księży Emerytów w Tarnowie przy ul. Pszennej o godz. 9.00. Msza święta pogrzebowa natomiast będzie odprawiona w kościele parafialnym w Lubczy również we wtorek o godz. 16.00.

Ks. Józef Gawor urodził się 4 września 1937 roku w Otfinowie. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1961 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Padew Narodowa, Gorlice – Narodzenia NMP, Dębica – św. Jadwigi i Łysa Góra. W latach 1974 – 2007 pełnił urząd proboszcza parafii Lubcza. Ponadto sprawował obowiązki dziekana dekanatu Pilzno. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Lubcza, w charakterze rezydenta. W 2015 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie, przy ul. Pszennej. W roku 2004 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.