33. PPT: Krzyż ŚDM dla ekipy RDN

Nasza radiowa ekipa, która jest na Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę również otrzymała kopię krzyża Światowych Dni Młodzieży.

Taki krzyż ma każda grupa – to replika krzyża Światowych Dni Młodzieży. Jest ona niesiona przez pielgrzymów podczas drogi.

Radiowcy, którzy pomagają w łączności duchowej z pielgrzymami otrzymali krzyż z rąk dyrektora pielgrzymki ks. Zbigniewa Szostaka.

Niech ten krzyż towarzyszy Wam w studio i niech będzie znakiem jedności, że razem Radio RDN Małopolska i Nowy Sącz idą z nami i przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży – powiedział.

Ks. Krzysztof Orzeł, wicedyrektor Radia RDN podkreśla, że krzyż nie jest tylko dla radiowców.

Jest on także dla naszych wszystkich duchowych pielgrzymów. My ten krzyż również zaniesiemy przed tron Jasnogórskiej Pani – dodaje.

Uroczystość odbyła się wieczorem w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie podczas Apelu Jasnogórskiego.