Rzeszów: Prawie tysiąc chórzystów na IX Krajowym Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores

 

Wydarzenie zaplanowano w Rzeszowie od 7 do 10 września. To spotkanie chórzystów z całej Polski, w trakcie którego młodzi ludzie mają okazję do wspólnych spotkań, koncertów i modlitwy poprzez piękny śpiew chóralny. W kongresie weźmie udział ok. tysiąca chórzystów z całej Polski i z zagranicy.

Do udziału w Kongresie, na zaproszenie organizatorów, czyli Polskiej Federacji Pueri Cantores i Katedralnego Chóru Chłopięco – Męskiego Pueri Cantores Resovienses, zgłosiło się blisko 30 chórów z Polski i 4 chóry z zagranicy (Litwy, Łotwy, Ukrainy i Węgier), co razem z gospodarzami i zaproszonymi delegatami Federacji Narodowych Pueri Cantores z całego świata daje liczbę ok. 1100 osób.

Wrześniowy kongres odbywa się pod hasłem: DA PACEM, DOMINE, IN DIEBUS NOSTRIS (Obdarz nas, Panie, pokojem w naszych czasach), zaś jego ideą przewodnią będzie modlitwa o pokój w regionie i świecie. Kongres nawiąże również do zbliżającego się 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także stanie się okazją do świętowania 25 – lecia Polskiej Federacji Pueri Cantores.

 

Ewa Biedroń