Diecezja Tarnowska: Ks. prof. Michał Drożdż będzie czuwał nad ewangelizacją w mediach

 

Ks. dr hab. Michał Drożdż, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie został Delegatem Biskupa Diecezjalnego do Spraw Mediów. To nowa struktura w Kościele tarnowskim, która ma trzymać pieczę nad dziełem ewangelizacji w mediach diecezjalnych.

Do zadań ks. profesora Michała Drożdża należeć będą m.in.: konsultacje w zakresie współpracy z mediami, opiniowanie jakości działań ewangelizacyjnych w mediach diecezjalnych, konsultacje w zakresie wykorzystywania mediów do celów ewangelizacyjnych oraz troska o duchowość medialną w pracy medialnej i odbiorze mediów.

Ks. prof. Michał Drożdż jest kapłanem diecezji tarnowskiej, teologiem, filozofem, medioznawcą, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Specjalizuje się w filozofii mediów i komunikacji, teorii dziennikarstwa, filozofii kultury, aksjologii komunikowania. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów oraz książek z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów, etyki mediów.

Był współzałożycielem i jednym z wicedyrektorów Radia RDN Małopolska, ówczesnego Radia Dobra Nowina.

Jak wiecie z Wiadomości RDN biskup tarnowski kilka dni temu specjalnym Dekretem powołał Radę Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej, Diecezjalną Radę do spraw Mediów oraz Delegata Biskupa Diecezjalnego do spraw Mediów.

Poczytaj również:

Diecezja tarnowska: Kościół stawia na media w ewangelizacji

Diecezja: Redakcja Mediów Internetowych już w akcji

Aneta Mleczko

Fot. tarnow.gosc.pl