PPT: Dziś dzień pokuty przed spotkaniem z Maryją [ZDJĘCIA]

 

Zanim wejdą do Częstochowy zatrzymają się w Jerychu. Właśnie to miejsce z Pisma Świętego będzie towarzyszyć pątnikom PPT w przeddzień wejścia na Jasną Górę. W codziennych rozważaniach metodą lectio divina pojawi się postać Zacheusza, który wspiął się na drzewo żeby zobaczyć Jezusa wjeżdżającego do miasta.

Dodatkowo dziś specjalną oprawę Mszy św. przygotowują alumni seminarium w Tarnowie. – Będzie to dziękczynienie za Krzyż Chrystusa – wyjaśnia ks. Piotr Łabuda. – Będziemy chcieli w czasie tego nabożeństwa dziękować za dar Ostatniej Wieczerzy, za dar Jego ofiary za nas, za to, że On, który istniał w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności aby być na równi z Bogiem ale ogołocił siebie i przyjął postać sługi. Stał się taki jak my. Ofiarował się aż do śmierci – powiedział ks. Łabuda.

Czwartek na pielgrzymkowej drodze to też dzień pokuty. Dziś jest więc ostatni dzwonek dla pątników żeby wybrać się do konfesjonału. W dniu ósmym pielgrzymi poruszają się już w jednej kolumnie.

Po Mszy św. o godzinie 8:00 (czyli około 10:30) wyruszają w drogę. Wędrówkę zakończą dziś w okolicach miejscowości Małusy Wielkie.

Posłuchaj ks. Piotra Łabudę:

Transmisje na antenie RDN:

10:00 – 11:00 – Na pielgrzymim szlaku – TRZEBINÓW
12:15 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – grupa nr 24 św. Klemensa
17:45 – Pozdrowienia z pielgrzymiego szlaku
19:00 – Modlitwa różańcowa – grupa nr 20 św. Kazimierza
19:30 – Pielgrzymowanie duchowe
20:00 – Studio pielgrzymkowe
20:45 – Apel jasnogórski – grupa nr 19 św. Kingi

Maria Mółka

foto: Grzegorz Golec