Diecezja Tarnowska: W trzeciej klasie do Komunii – konkretne ustalenia Odpraw Katechetycznych

 

Dzieci przyjmą sakrament Komunii Świętej dopiero w trzeciej klasie. Zmiana jest wynikiem reformy w szkolnictwie. Młodzież przystąpi do sakramentu Bierzmowania w ósmej klasie, czyli o rok wcześniej niż dotychczas.

– Pojawiają się trzy etapy czteroletnie. Dzieci pójdą do Komunii w klasie trzeciej – mówi ks. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdaniem ks. Piotra Tomasika, to co wyróżniać będzie nowe licea to przekazywana podczas religii pełna wiedza teologiczna. – Katecheza to nie tylko wiedza religijna – mówi bp Leszek Leszkiewicz. – To przekazanie wiary i wprowadzenie w życie sakramentalne. Katecheza to wprowadzenie w życie parafialne i w życie Kościoła – dodaje.

bazylika-563x317

O przygotowaniach do nowego roku szkolnego dyskutują katecheci diecezji tarnowskiej. W środę w Tarnowie drugi dzień odprawy katechetycznej, a w czwartek odbędzie się ona w Nowym Sączu.

Posłuchaj ks. Piotra Tomasika:

Posłuchaj biskupa Leszka Leszkiewicza:

 

Agnieszka Kozioł, fot. fb Diecezji Tarnowskiej