Tarnów: Jest problem z odprowadzaniem wody – specjaliści ostrzegają przed podtopieniami

 

Tarnów ma problem z odprowadzaniem wody. To wynik badań przeprowadzonych w ramach opracowanego właśnie Programu Ochrony Środowiska dla miasta. Według specjalistów – stan sieci melioracyjnej jest w wielu przypadkach dostateczny lub niezadowalający.

Problem rozwija się szczególnie w miastach, gdzie jest coraz więcej dróg, chodników czy parkingów zamiast zieleni. Zamiast do ziemi – woda spływa na niższe tereny i powoduje lokalne podtopienia.

Najgorsze są gwałtowne opady deszczu – przyznaje Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska tarnowskiego magistratu. – Tutaj będą musiały być podjęte działania, które spowodują załagodzenie tego problemu, usprawnią odprowadzanie wód opadowych i większe zabezpieczenie Tarnowa przed podtapianiem. To też nie jest zadanie, które można załatwić w ciągu roku czy dwóch. To zadanie na wiele, wiele lat – dodaje dyrektor WOŚ.

Marek Kaczanowski tłumaczy też, że przede wszystkim trzeba zapewnić drożność nawet małych rowów. – Trzeba będzie kosić, umacniać i robić odpowiednie przepusty. Teraz występują też sytuacje, gdzie jest bardzo mały przepust, który powoduje piętrzenie wody i zalewanie terenów sąsiednich. Będziemy musieli zastanowić się czy gdzieś zostawić poldery, gdzie może stagnować woda. Przy budowie kanalizacji opadowej dla większych powierzchni trzeba będzie projektować zbiorniki retencyjne – mówi Kaczanowski.

Tarnów, jako jedno z 44 miast w Polsce pracuje nad planem adaptacji do zmian klimatu. W ten sposób miasto chce też uzyskać dofinansowanie na działania, które ograniczą lokalne podtopienia w mieście. Ma razie – jak tłumaczy magistrat – podejmowane są prace dorywcze.

Posłuchaj Marka Kaczanowskiego:

 

Patrycja Wolnik