Diecezja: inauguracja roku akademickiego w katedrze

„Każdy kolejny rok akademicki otwiera przed nami zarówno przestrzeń poznania, jak i budowania swego życia na mocnym fundamencie Ewangelii”- powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas inauguracji roku akademickiego dla uczelni Tarnowa. Na wieczornej Mszy św. w bazylice katedralnej zebrali się studenci i pracownicy naukowi.

Biskup życzył środowisku naukowemu miasta, by płynąca z Ewangelii mądrość porządkowała życie oraz wszelkie działania.

Ordynariusz diecezji podkreślił też, że Bóg daje swe prawo człowiekowi, bo chce jego dobra i prawdziwego szczęścia.

„Przestrzeganie jakiegokolwiek prawa jest zawsze związane z pewnym wysiłkiem, z koniecznością postawienia sobie wymagań. Niektórzy zatem dążą do tego, aby tak zmienić prawo, iż poziom wymagań, zwłaszcza w obszarze moralnym, zniża się do poziomu, gdzie wiele rzeczy jest dozwolonych” – powiedział bp Jeż.

Ordynariusz diecezji ubolewał, że dla niektórych ludzi, często zajmujących ważne stanowiska, chodzenie do kościoła to tylko rytuał, wynikający z chłodnych kalkulacji, że warto tam bywać, a Ewangelia i nauczanie Kościoła nic, albo niewiele dla nich znaczą.