Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich – transmisja

Prymas Polski abp Wojciech Polak będzie przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie. Podczas uroczystości, Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej będzie dziękować za 20 lat istnienia. Z tej okazji do Tarnowa przyjadą także rodzice prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystości odbędą się w sobotę, 17 października podczas Mszy św. sprawowanej w tarnowskiej katedrze o godz. 9.00.Transmisja w RDN.

Na liturgii zgromadzą się nie tylko działacze Akcji Katolickiej, ale także innych organizacji katolickich. Po Mszy w Urzędzie Wojewódzkim przy. Al. Solidarności odbędzie się VIII Forum Ruchów i Stowarzyszeń. Będzie mu przyświecać hasło „Abyście szli i owoc przynosili”.

Goście i prelegenci mówić będą o działalności Akcji Katolickiej na przestrzeni dwudziestu lat. Jeden z wykładów wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak. Ponadto razem z przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń w Polsce o. Adamem Schulzem uczestnicy będą się zastanawiać jaka jest kondycja i rola tych organizacji.

Do Tarnowa przyjedzie także Halina Szydełko – prezes Akcji Katolickiej w Polsce.

Podczas Forum będą także prelekcje poświęcone rodzinie. O założeniach Poradni Zdrowego Rodzicielstwa opowie prof. Bogdan Chazan z Warszawy. Gośćmi będą także rodzice prezydenta RP prof. Janina Milewska- Duda i prof. Jan Duda. Będą oni mówić o świadectwie chrześcijańskiej postawy troski o rodzinę. Tymczasem o rodzinie – pierwszym polu ewangelizacji dla ruchów i stowarzyszeń opowiedzą Małgorzata i Zbigniew Trybułowie.

Nie zabraknie też świadectw. O pomocy rodzinie opowiedzą przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Stowarzyszenia Ojców w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny oraz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.

„Będziemy również łączyć się duchowo z trwającym w Rzymie Synodem Biskupów, który jest poświęcony rodzinie ”- podkreśla ks. Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.

W diecezji tarnowskiej istnieje 187 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, w których zrzeszonych jest około 4 tys. członków. Działacze AK angażują się w życie parafii, zabierają głos w ważnych sprawach publicznych, uczestniczą w kongresach, debatach a także w licznych pielgrzymach.

„Podczas Forum chcemy pogłębić nasze rozumienie chrześcijaństwa, Kościoła, Akcji Katolickiej. Bardzo się cieszymy, że nasze świętowanie będziemy przeżywać wraz z reprezentantami z innych ruchów i stowarzyszeń, którzy przyjadą z całej diecezji. Spodziewamy się ok. 600 osób. Mszy św. będzie przewodniczył Prymas Polski abp. Wojciech Polak, który z okazji naszego jubileuszu chce nam podarować relikwie naszego patrona – św. Wojciecha” – dodaje ks. Bartoszek.

Materialnym wymiarem jubileuszu 20-lecia Akcji Katolickiej jest fundacja stacji Drogi Krzyżowej w Kazachstanie. Pracuje tam jeden z tarnowskich kapłanów, ks. Piotr Kluza, który buduje kościół. Na ten jubileuszowy dar składały się wszystkie Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej naszej diecezji.

PROGRAM VIII DIECEZJALNEGO FORUM RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH oraz 20 – LECIE REAKTYWOWANIA AKCJI KATOLICKIEJ W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Tarnów, 17.10.2015 r.

Patronat Honorowy:

Kard. Stanisław RYŁKO – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich

Abp Wojciech POLAK – Prymas Polski

Bp Andrzej JEŻ – Pasterz Diecezji Tarnowskiej

Program:

/Katedra Tarnowska/

9.00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem Ks. Abp. Wojciecha POLAKA – Prymasa Polski

/Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności 5-9/

11.00 – Rozpoczęcie sesji wykładowej

– Słowo wstępne:

Ks. Bp Andrzej JEŻ – Biskup Tarnowski

Ks. dr Jan BARTOSZEK – Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej

Mecenas Halina SZYDEŁKO – Prezes KIAK w Polsce

11.30 – Święty Wojciech Patron Akcji Katolickiej w Polsce –Ks. Abp Wojciech POLAK

11.50 – Działalność Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym w Diecezji Tarnowskiej – Ks. dr hab. Ireneusz STOLARCZYK, Prof. UPJPII (Tarnów)

12.10 – Działalność Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej po reaktywacji – mgr Bożena KWITOWSKA – Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

12.30 – Obecna kondycja Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce – o. dr Adam SCHULZ SJ – Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń (Warszawa)

13.00 – Przerwa obiadowa

13.45 – Rodzina – pierwsze pole ewangelizacji dla Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich – Małgorzata i Prof. Zbigniew TRYBUŁOWIE (Kalisz)

14.15 – Świadectwo chrześcijańskiej postawy troski o rodzinę – Prof. Janina MILEWSKA-DUDA i Prof. Jan DUDA (Kraków)

14.45 – Założenia Poradni Zdrowego Rodzicielstwa – Prof. Bogdan CHAZAN (Warszawa)

15.15 – Pomoc małżeństwom i rodzinom w ich rozwoju – świadectwa ruchów i stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

Stowarzyszenie Ojców w obronie dzieci i integralności rodziny

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR