Bp Jeż o roli ruchów katolickich

O roli ruchów i stowarzyszeń katolickich rozmawia w Tarnowie ok. 600 osób. Większość to osoby zaangażowane w działalność tych organizacji.

Witając uczestników Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, biskup tarnowski Andrzej Jeż przypomniał, że badania prowadzone wśród katolików świeckich pokazują, że około 80 proc. ankietowanych identyfikuje się ze swoją parafią. Z tego jedynie 4-5 proc. na stałe jest zaangażowanych w życie swojej wspólnoty, a około 30 proc. robi to okazjonalnie.

„Wskaźniki te pokazują, że w Kościele w Polsce mamy ciągle zakorzeniony model oparty przede wszystkim na działalności osób duchownych. W przeszłości taka sytuacja miała swoje podłoże m.in. w realiach systemu komunistycznego. Kościół niejednokrotnie pełnił wtedy rolę obronnego bastionu, a osoby duchowne tarczy ochronnej dla świeckich. Dzisiaj sytuacja się odwróciła i bardzo potrzeba, aby to właśnie katolicy świeccy byli tarczą ochronną dla działań Kościoła hierarchicznego” – powiedział biskup.

Ordynariusz diecezji tarnowskiej dodał, że duchowni potrzebują wsparcia i współpracy ze strony świeckich katolików, którzy też z większą łatwością poruszają się wśród świata i spraw doczesnych. „Dlatego też Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie stanowią prawdziwe bogactwo Kościoła i jego siłę” – podkreślił.

W kontekście zmian, jakie się dokonują w naszym społeczeństwie, do najważniejszych zadań jakie stoją przed ruchami bp Jeż zalicza troskę o ochronę rodziny, jej właściwego obrazu i funkcji wychowawczej. „Do tego dochodzi konieczność ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy, demoralizacji, okrucieństwa czy pornografii – dodał Biskup Tarnowski.