Tarnów: Konferencja o problemach dzieci i młodzieży

Samotność, uzależnienie od alkoholu i dopalaczy czy poczucie frustracji oraz niedostosowania – to tylko niektóre problemy, z którymi mogą zmagać się osoby młode, a nawet dzieci. O współczesnych zagrożeniach rozmawiano dziś w Tarnowskiej Szkole Wyższej.

Międzynarodowa konferencja Edukacyjno-Naukowa „Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” przyciągnęła pracowników naukowych z całej Polski, policjantów oraz terapeutów. Prelegenci przybliżali współczesne zagrożenia, wśród których znalazły się m.in. samobójstwa. Najbardziej narażone na ich popełnienie są właśnie osoby młode, a zwłaszcza pochodzące ze środowisk patologicznych czy takie, w otoczeniu których były przypadki samobójstwa. Wpływ mają także zaburzenia psychiczne czy depresje, także te sytuacyjne – mówi dr Magdalena Łuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kierowana do pedagogów i psychologów szkolnych konferencja przedstawiała również sposoby minimalizowania zjawisk, które zagrażają dzieciom i młodzieży. Na spotkaniu pojawili się także uczniowie klasy policyjnej ze szkoły w Gromniku. Takie wykłady pozwolą uczniom lepiej poznać wiele problemów, z którymi stykają się służby mundurowe. Młodzież ma doświadczenie jedynie „papierowe”. Podczas konferencji może się jednak zetknąć z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się danym problemem – uważa Małgorzata Namysłowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku.

Mówi Magdalena Łuka:

Mówi Małgorzata Namysłowski: