Powiat tarnowski: Kolejne drogi do remontu

Skraca się kolejka dróg do remontu w powiecie tarnowskim. Rada Powiatu Tarnowskiego przyjęła uchwały w sprawie prac na dwóch trasach. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a w inwestycjach mają też uczestniczyć dwie gminy – Tarnów i Ciężkowice.

Wspólnie z Gminą Tarnów powiat planuje remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K w miejscowościach Radlna i Poręba Radlna. Natomiast wespół z Gminą Ciężkowice będzie rozbudowywana droga powiatowa nr 1393K prowadząca z Ciężkowic przez Jastrzębię do Zdoni – w Ciężkowicach, Kąśnej Górnej i Kąśnej Dolnej. Droga ta przebiega obok Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Jeżeli chcemy poszerzyć działalność tej instytucji i sprawić, by była bardziej atrakcyjna, musimy polepszyć tam dojazd. To, jak to teraz wygląda, urąga temu miejscu – mówi Roman Łucarz, starosta tarnowski. Powiat ma też już plan remontu oraz umowy z właścicielami działek pod drogę dojazdową do dworku I. J. Paderewskiego. Chce na ten cel pozyskać pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga ta spełnia wszystkie wymogi i kryteria tego programu, dlatego liczymy, że uda nam się pozyskać to dofinansowanie. Koszt budowy tego kilkusetmetrowego odcinka według kosztorysu wynosi 2,5 mln złotych. Dofinansowanie 60% do tej inwestycji to dla nas duża pomoc – dodaje Roman Łucarz.

Jeżeli projekt przebudowy drogi dojazdowej do dworku w Kąśnej Dolnej dostanie dofinansowanie, prace zamkną się w dwóch najbliższych latach.

Posłuchaj relacji: