Diecezja: Stypendia Fundacji im. Abp. Ablewicza rozdane

To wsparcie pozwoli im rozwijać pasje i zdobywać wiedzę. 58 młodych, zdolnych osób z diecezji tarnowskiej otrzymało pomoc Fundacji im. Abp. Jerzego Ablewicza. W parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.

W sumie o stypendium starało się ponad 150 osób. Ks. dr Tomasz Lelito, sekretarz Fundacji im. Abp. Jerzego Ablewicza przyznaje, że wybór laureatów nie był prosty, bo większość wniosków spełniała kryteria.  Wszyscy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, wielu angażowało się w działalność parafii, kółek i wolontariatu. Niestety fundusze są ograniczone, dlatego stypendia mogliśmy przyznać tylko części. To bardzo dobrzy, ciekawi młodzi ludzie, którzy potrzebują wsparcia, by realizować swoje pasje – mówi ks. Lelito.

Laureaci otrzymali stypendia z rąk biskupa Stanisława Salaterskiego, który przewodniczył także Mszy św. w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. Później stypendyści wzięli udział w spotkaniu integracyjnym. Bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć to stypendium. Uczę się w liceum w Nowym Sączu, chodzę też do szkoły muzycznej. To stypendium pozwoli mi opłacić internat i w ten sposób odciążyć rodziców, którzy mają na utrzymaniu moje młodsze rodzeństwo – mówi stypendystka Ewa z Brunar, koło Grybowa.

DSC09066

Dotychczas pomoc była jednorazowa. W tym roku zmieniły się  jednak zasady przyznawania stypendiów. Teraz nowi stypendyści będą otrzymywać wsparcie co miesiąc, aż do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Czyli nawet przez kilka lat. Dla ucznia gimnazjum będzie to 250 złotych miesięcznie, dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 300 złotych. To bardzo dobra zmiana – oceniają rodzice stypendystów. Regularne wsparcie jest lepsze, bo wydatki pojawiają się na bieżąco – bilet miesięczny, opłacenie internatu, zakup zeszytów czy książek. To bardzo duże odciążenie zwłaszcza dla rodzin biedniejszych – mówi mama stypendystki z Ujścia Solnego.

To nie ostatnie spotkanie nowych stypendystów. Przed nimi zjazdy formacyjne, organizowane przez Fundację. W tym roku szkolnym planujemy dwa takie spotkania. Chcemy by młodzież lepiej się poznała, by stworzyła się grupa przyjaciół, których łączą wspólne idee, cele czy zainteresowania – mówi ks. Tomasz Lelito.

Stypendia Fundacji im. Abp. Ablewicza przyznawane są uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce i pochodzą z rodzin wielodzietnych czy niezamożnych. Pieniądze na stypendia pochodzą z datków składanych przez diecezjan, składek organizowanych podczas uroczystości Sakramentu Bierzmowania czy podczas Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

Posłuchaj stypendystów i ich rodziców: