Nowy Sącz: Ożywienie centrum miasta za trzy lata?

Nowoczesna biblioteka, podziemny parking i targowisko. Mniej więcej takie są plany sądeckiego Ratusza na miejsce po byłej straży pożarnej.

W ten sposób przestrzeń obok rynku Maślanego ma służyć mieszkańcom i przyciągać turystów. Będzie to działalność zarówno edukacyjna jak i komercyjna – informuje Mirosław Trzupek, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.

Cała inwestycja powstanie za około trzy lata. Nie da się określić jeszcze ile będzie kosztować i czy pieniądze uda się pozyskać z Unii Europejskiej czy też dopłaci do niej jakiś prywatny inwestor. W tym momencie urzędnicy są na etapie przygotowania konkursu na projekt architektoniczny, który mają nadzieję rozstrzygnąć do czerwca przyszłego roku (06.2016). Ma on nie tylko zakładać powstanie: pomieszczenia na bibliotekę, parkingu i miejsca handlu, ale też zachowanie wieży strażackiej. Będzie ona służyć za punkt widokowy z – być może – kawiarnią w środku.

Fot: Urząd Miasta Nowego Sącza