Borusowa: młodzież z Ukrainy z wizytą w parafii

Młodzież ze wschodniej Ukrainy odwiedziła Powiśle. Z okazji Święta Niepodległości grupa młodych osób z opiekunami spotkała się ze swoimi rówieśnikami w Zespole Szkół w Gręboszowie, gdzie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Goście z Ukrainy byli również w malowanej wsi w Zalipiu, tam w Domu Malarek były warsztaty plastyczne. – Polskość jest pielęgnowana na Ukrainie przez ludzi, którzy z pochodzenia są Polakami – powiedział  RDN ks. Marian Kujda, proboszcz parafii w Borusowej, który od lat pomaga Polakom zza wschodniej granicy. W Borusowej ukraińska młodzież wzięła udział we Mszy Św., był również koncert polskich pieśni religijnych i patriotycznych

Żanna Szyszkina, nauczycielka języka polskiego, prezes Stowarzyszenia Polaków w Wołodarsku Wołyńskim k. Żytomierza z sentymentem i wdzięcznością mówi o wizycie w Polsce:

Żanna Szyszkina jest także organistką w kościele w Wołodarsku, gdzie prowadzi ok. 80-osobową scholę dziecięco-młodzieżową.

UKRAINA 331

Wizyta młodzieży z Ukrainy była możliwa dzięki życzliwości wielu osób, ludzie dobrej woli przekazali także upominki dla młodych. To, co szczególnie cieszy to ich duża pobożność – dodaje ks. Marian Kujda

Przyjazd młodzieży był możliwy również dzięki zaangażowaniu mecenasa Pawła Dunikowskiego z Łososiny Górnej, który zaprosił młodzież do Polski. Teraz – jak zapewniali młodzi – po powrocie na Ukrainę są tam ambasadorami Polski, opowiadając w swoim środowisku o kraju swoich przodków i życzliwości, z jaką się spotkali.

UKRAINA 103UKRAINA 146