Diecezja: list pasterski o roli muzyki w liturgii

„Muzyka sakralna sprzyja odkrywaniu Boga, a nieraz także ponownemu zbliżeniu się do Niego” – pisze biskup tarnowski Andrzej Jeż w liście pasterskim. Będzie on czytany w kościołach diecezji w niedzielę, 15 listopada i jest poświęcony roli muzyki w liturgii.

Biskup Tarnowski zachęca wiernych, aby uczestnicząc w liturgii czynnie angażowali się w śpiew. „Niewątpliwie bardzo skutecznie wspomaga on naszą modlitwę i pobudza nasze serca, które dzięki niemu zyskują zdolność do owocniejszego przeżywania zbawczych tajemnic Chrystusa. Muzyka liturgiczna pomaga także w skupieniu oraz skłania do medytacji. Dzieje się to nie tylko wtedy, kiedy sami śpiewamy, ale także, gdy słuchamy śpiewu scholi, chóru czy też muzyki organowej” – napisał ordynariusz diecezji tarnowskiej.

Bp Jeż cieszy się z istnienia w diecezji tarnowskiej stale zwiększającej się liczby chórów, scholi, a także orkiestr parafialnych. Jak dodaje w liście, wiele z nich prezentuje bardzo wysoki poziom twórczości rozsławiający kulturę muzyczną diecezji.

W liście pasterskim, biskup podkreśla też rolę organisty, na którym w parafii spoczywa odpowiedzialność za śpiew i muzykę podczas liturgii.

„Serdecznie dziękuję wszystkim organistom, którzy z oddaniem wykonują swoją pracę, dając zarazem świadectwo swej wiary i oddania Kościołowi. Zachęcam także, aby w parafiach naszej diecezji śpiew mógł się opierać nie tylko na osobie organisty, ale także na licznych psałterzystach, scholach i chórach tworzonych z dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Takie czynne zaangażowanie wielu osób z pewnością przyczyni się do podniesienia piękna liturgii oraz owocniejszego jej przeżywania” – zachęca bp Jeż.

Tymczasem pisząc o zasadach dotyczących muzyki liturgicznej, biskup przypomina, że nie można zastępować pieśni liturgicznych przez piosenki religijne. Bp Andrzej Jeż jednak bardzo wyraźnie podkreśla wartość, jaką w wychowaniu chrześcijańskim pełni piosenka religijna oraz przynależność m.in. do zespołów młodzieżowych. „Z wielkim pożytkiem można organizować poza liturgią spotkania ewangelizacyjne oraz nabożeństwa, którym będzie towarzyszyć wykonywanie tego rodzaju muzyki” – dodaje.

Biskup Tarnowski zaprasza też na uroczystości z okazji 50-lecia Diecezjalnego Studium Organistowskiego, które przygotowuje muzyków kościelnych. Studium zostało założone w roku 1965 przez śp. księdza Kazimierza Pasionka, który przez 40 lat był także jego dyrektorem. Obecnie w Studium kształci się 107 uczniów na siedmiu rocznikach. Z uczniami pracuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Z wykładami i koncertami zapraszani są profesorowie z polskich uczelni muzycznych, takich jak Akademia Muzyczna w Krakowie czy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczniowie Studium Organistowskiego z powodzeniem biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach organowych.

Uroczyste obchody jubileuszu Diecezjalnego Studium Organistowskiego będą miały miejsce w sobotę, 21 listopada w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyków kościelnych. Podczas Mszy świętej, sprawowanej o godz. 10.00 w kościele akademickim pw. św. Józefa w Tarnowie, zgromadzeni będą dziękować za pół wieku pracy nauczycieli i uczniów Studium Organistowskiego w służbie liturgii. Po zakończeniu Mszy odbędzie się odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Pasionkowi oraz nadanie jego imienia Diecezjalnemu Studium Organistowskiemu w Tarnowie.