Jasna Góra: rekolekcje dla biskupów (23-26 listopada)

Na Jasnej Górze 23 listopada polscy biskupi rozpoczną doroczne rekolekcje. Ich tematem będzie w tym roku zdanie zaczerpnięte z Listu do Kolosan – „Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie”. Nauki rekolekcyjne wygłosi teolog moralista i rektor Wyższego Instytutu Teologii Moralnej w Rzymie redemptorysta o. prof. Andrzej Wodka CSsR.

O. prof. Andrzej S. Wodka – urodził się 29 grudnia 1959 roku w Borzęcinie. W 1978 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. 6 czerwca 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł licencjata. Następnie kontynuował naukę na Hebrew University of Jerusalem. W latach 1992-1997 studiował teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jest m.in. profesorem nadzwyczajnym Akademii Alfonsjańskiej  oraz wykładowcą biblijnych podstaw teologii moralnej, a od 2013 roku również jej rektorem. Jego zainteresowania naukowe obejmują teologie biblijną św. Pawła, etykę i antropologię biblijną oraz teologię życia konsekrowanego.

Tegoroczny rekolekcjonista o. prof. Andrzej Wodka w naukach przygotowanych dla biskupów odniesie się m.in. do słów piątego błogosławieństwa z Kazania na Górze „błogosławieni miłosierni”. Nawiąże też do nauczania papieża Franciszka, który nawołuje do uświęcania codzienności, do wyjścia człowieka do człowieka, tam gdzie miłość miłosierna potrzebna jest najbardziej.

Biskupi w ciągu czterech dni wysłuchają ośmiu nauk rekolekcyjnych.

Doroczne rekolekcje Episkopatu rozpoczną się w poniedziałek wieczorem hymnem do Ducha Świętego i modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Zakończy je Msza św. w Kaplicy Matki Bożej we czwartek o godz. 11.00.

Dzień wcześniej na Jasnej Górze miały miejsce uroczystości 50-lecia wymiany listów biskupów polskich i niemieckich z udziałem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Reinharda Marxa.

info: www.episkopat.pl