Diecezja: Zainaugurowano diecezjalne obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Chrześcijaństwo przyniosło naszej Ojczyźnie Chrystusa i Jego Ewangelię, zhumanizowało świat, tchnęło również duszę w życie społeczne i ukształtowało duchową jedność Europy – mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż. W katedrze zainaugurowano diecezjalne obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Były nieszpory, uroczysta Msza św., zabrzmiała także Bogurodzica – najstarsza utrwalona polska  pieśń religijna.

Chrzest to początek wszystkiego. Dzięki niemu stałam się częścią Kościoła – mówili zgromadzeni w katedrze tarnowianie. Uczestnicy uroczystości wyrzekli się grzechu i na pamiątkę chrztu zostali pokropieni wodą święconą. Biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył także przedstawicielom parafii świece jubileuszowe, prosząc aby nieśli światło Ewangelii w następne pokolenia.

Mszę św. koncelebrowali bp Władysław Bobowski, bp Stanisław Salaterski, kapłani z całej diecezji. Na uroczystość licznie przybyli także tarnowscy klerycy i siostry zakonne. Bez chrztu bylibyśmy nikim. Jestem wdzięczny rodzicom, że mnie zanieśli do chrztu. Dzięki temu mogłem przyjąć kolejne sakramenty – mówi kleryk Maciej z Tarnowa.

W homilii, bp Jeż przypomniał, że od 1050 lat, poprzez wydarzenie Chrztu Polski, Chrystus stał się również centrum naszej narodowej historii. Bez ewangelicznego fundamentu nie byłby możliwy dzisiejszy obraz Polski i Polaków, jej kulturowego i religijnego dziedzictwa, które wyznacza naszą tożsamość pośród innych ludów i narodów – powiedział ordynariusz diecezji tarnowskiej.

W homilii bp Andrzej Jeż mówił o tym co chrześcijaństwo ofiarowało Polsce. Wskazywał, że nade wszystko przyniosło naszej Ojczyźnie Chrystusa i Jego Ewangelię, a z nią prawdę o Bogu i o człowieku. Ponadto chrześcijaństwo zhumanizowało świat. W przeciwieństwie do kosmologicznych kultur starożytnych, chrześcijaństwo ukształtowało pojęcie osoby ludzkiej: absolutnej, duchowej, nienaruszalnej, o nieskończonej wartości, przeznaczonej do wieczności. W ślad za tym mogły się narodzić wszystkie prawa osoby ludzkiej – przypomniał biskup.

Kaznodzieja dodał też, że chrześcijaństwo dało Polsce etykę i zasady moralne, tworząc moralność zgodną z sumieniem. Chrześcijaństwo uczyło budować na fundamencie prawdy i miłości. Miłość w ujęciu chrześcijańskim lepiej niż stanowione prawa reguluje całość życia społeczeństw, przynosi ład, poczucie bezpieczeństwa oraz wiąże z ojczyzną i narodem – dodał bp Andrzej Jeż.

Kontynuując, biskup przypomniał też, że chrześcijaństwo tchnęło duszę w życie społeczne. Kościół katolicki wprowadził opiekę nad ubogimi, chorymi, opuszczonymi, uzależnionymi, nad więźniami. Kościół od początku tworzył szkolnictwo powszechne i uniwersyteckie, docierając przez szkoły parafialne do najmniejszych wsi. Nowa religia przyczyniła się do scementowania społeczeństwa w państwie Mieszka i jego następców -dodał.

Mówiąc o wniesieniu przez chrześcijaństwo ducha kultury, biskup dodał, że niemal przez dwa tysiące lat Kościół inicjował wszystkie dziedziny kultury, cywilizacji i nauki. Bp Andrzej Jeż podkreślił też, że chrześcijaństwo ukształtowało duchową jedność Europy. Dawna Europa była nieprzebranym mnóstwem plemion, ludów, narodów, państw, kultur, języków, prądów intelektualnych, wierzeń, religii, technik. Dzięki chrześcijaństwu doszło do ukształtowania europejskiej świadomości i niejako osobowości – powiedział.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż modlił się podczas Mszy w intencji diecezji, dziękując za dar chrztu. Biskupi pomocniczy, kapłani, siostry zakonne, alumni  i świeccy w modlitwie pamiętali także o szóstej rocznicy sakry biskupiej Pasterza diecezji. Bp Andrzej Jeż sakrę biskupią przyjął 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.  Na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy).

Łączymy się z księdzem biskupem we wdzięcznej modlitwie za pełnię kapłaństwa i dar posługi pasterskiej w diecezji tarnowskiej. Składając życzenia zdrowia, sił fizycznych i duchowych polecamy Ciebie i twoje intencje w ufnej modlitwie Bogu w Trójcy Jedynemu przez wstawiennictwo patronki diecezji – Maryi oraz świętych i błogosławionych naszego tarnowskiego Kościoła – powiedział ks. Adam Nita, proboszcz katedry.

Tymczasem uroczyste rozpoczęcie jubileuszu we wszystkich kościołach diecezji tarnowskiej zaplanowano podczas wszystkich Mszy św. w I Niedzielę Adwentu. Kapłani pobłogosławią wodę i pokropią nią wiernych na pamiątkę chrztu. W świątyniach palić się będą świece jubileuszowe. Przez cały rok mają one stać w prezbiterium przy ołtarzu i palić się podczas niedzielnych i świątecznych Mszy.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Posłuchaj bpa Andrzeja Jeża:

Posłuchaj ludzi: