Zmarł ks. dr Władysław Przybyś

Ks. dr Władysław Przybyś urodził się 04 grudnia 1951 roku w Rzezawie. Egzamin dojrzałości złożył w Bochni. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 06 czerwca 1976 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przecław, Ostrowy Tuszowskie, Krynica – Zdrój – św. Antoniego Padewskiego, Gorlice – Narodzenia NMP, Dobra i Łęg Tarnowski. W roku 1984 uzyskał stopień naukowy doktora teologii. W latach 1986 – 1987 pracował w diecezji gorzowskiej, gdzie był wykładowcą Pisma Świętego Starego Testamentu w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. W latach 1993 – 1999 pełnił urząd proboszcza parafii Łabowa, w latach 1999 – 2009 urząd proboszcza parafii Czchów, a w latach 2009 – 2010 urząd proboszcza parafii Wola Przemykowska. Ponadto sprawował obowiązki członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej, notariusza dekanatu Czchów, dekanalnego duszpasterza trzeźwości w dekanacie Czchów i dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Radłów. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza zamieszkał w 2010 roku jako rezydent na terenie parafii Piątkowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Rzezawie we wtorek (15 grudnia) o godz. 13.00.