Tarnów: „Brama Miłosierdzia zachęca, aby przychodzić do Ojca”

Biskup Stanisław Salaterski otworzył Bramę Miłosierdzia w tarnowskiej Bazylice Katedralnej. To jedna z dwunastu takich Bram w diecezji tarnowskiej. Zostały one otwarte właśnie 13 grudnia zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka. Otwarcie tych symbolicznych drzwi na całym świecie rozpoczyna Rok Miłosierdzia.

Uroczystość otwarcia Bramy Miłosierdzia w tarnowskiej rok milosierdzia (51)katedrze odbyła się w trzecią niedzielę Adwentu nazywaną „Gaudete”, czyli „radujcie się”. Dzień ten nawiązuje do zbliżającej się radości płynącej ze Świąt Bożego Narodzenia. Niedziela „Gaudete” to także półmetek Adwentu. Przeżywamy to wydarzenie 13 grudnia, czyli w dzień, który nam – Polakom, przypomina czas stanu wojennego. Przypomina też ofiary, jakie złożyło wielu Polaków po to, by uzyskać wolność, którą można zagospodarować z Chrystusem i dla Chrystusa – mówił w kazaniu bp Stanisław Salaterski. Przypominał również o odpowiedzialności za Ojczyznę. Biskup Stanisław Salaterski pokropił także wiernych wodą święconą, na znak przyjętego chrztu. To z kolei nawiązanie do 1050. Rocznicy Chrztu Polski, której świętowanie niedawno rozpoczęto w diecezji tarnowskiej.

rok milosierdzia (1)Biskup wspomniał także o postaci ks. infułata Jana Bochenka. 13 grudnia to także rocznica śmierci tego wieloletniego proboszcza parafii katedralnej. To człowiek miłosierdzia, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, kiedy organizował pomoc tarnowianom, ale i wszystkim, których niedola wojenna rzuciła do naszego miasta. To tworzy klimat dzisiejszej uroczystości – mówił bp Salaterski. Biskup wymienił także najważniejsze elementy przeżywania Roku Miłosierdzia, są to: prawda o Bożym Miłosierdziu, prawda o potrzebie dobrej woli człowieka i prawda o możliwości bycia człowiekiem miłosierdzia w każdym czasie.

Otwarta brama miłosierdzia mówi nam najpierw o Bogu, który jest miłosiernym ojcem i czeka na każdego z nas z otwartymi ramionami. Zachęca i zobowiązuje, aby przychodzić do Ojca Miłosierdzia podejmując trud pielgrzymowania – podkreślał bp Stanisław Salaterski. Chodzi głównie o pielgrzymowanie do Rzymu, jednak w Roku Miłosierdzia mogą to być także pielgrzymki do kościołów, gdzie otwarto właśnie Bramy Miłosierdzia. Wchodzić przez te Bramy Miłosierdzia to także podejmować osobiście wezwanie do nawrócenia – dodał biskup.

W Roku Miłosierdzia ważne jest także otwarcie się na drugiego rok milosierdzia (41)człowieka. Nie miłuje Boga, którego nie widzi, ten kto nie miłuje brata, który jest obok niego – przypominał biskup. Przebaczenie, dzielenie się z innymi, pomoc potrzebującym – to tylko niektóre z czynów, jakie wymieniał biskup. Miłosierdzie to przede wszystkim bycie dobrym człowiekiem dla bliźniego. Pomagam dwóm rodzinom. Ja z kolei chodzę do hospicjum dla osób niepełnosprawnych – mówili tarnowianie biorący udział w uroczystości. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłosił Papież Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czyli w kwietniu tego roku. Rok Miłosierdzia potrwa do 20 listopada 2016 roku.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Posłuchaj fragmentów kazania bpa Stanisława Salaterskiego:

Posłuchaj uczestników uroczystości: