Zmarł Ks. Eugeniusz Kowalczyk – emerytowany proboszcz parafii Zabrnie

W dniu 15 grudnia 2015 roku zmarł Ks. Eugeniusz Kowalczyk – rezydent w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu, emerytowany proboszcz parafii Zabrnie. Msza święta żałobna w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu w czwartek (17 grudnia) o godz. 11.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Rzędzianowicach w czwartek (17 grudnia) o godz. 14.00, a następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Eugeniusz Kowalczyk urodził się 03 sierpnia 1929 roku w Rzędzianowicach. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 09 maja 1954 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Jazowsko i Gródek. Od 1964 roku był wikariuszem adiutorem, a od 1968 roku proboszczem parafii Gródek. Urząd proboszcza parafii Gródek pełnił do 1979 roku, następnie w latach 1979 – 1994 pełnił urząd proboszcza parafii Chronów, a w latach 1994 – 1999 pełnił urząd proboszcza parafii Zabrnie. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza pozostał w parafii Zabrnie, w charakterze rezydenta. Od 2002 roku mieszkał jako rezydent w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Mielcu. W roku 2014 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Wojniczu.