Uwaga na oszustów: Chcą opłat za wpis do ewidencji firm

Policjanci przestrzegają przed oszustami, którzy rozsyłają pisma z wezwaniem do zapłaty za rejestrację firmy w rejestrze działalności gospodarczej. Rozsyłane pisma łudząco przypominają korespondencję urzędową,  jednak jest to kolejny sposób wyłudzania pieniędzy od uczciwych przedsiębiorców.

Warto wiedzieć, że oficjalna ewidencja przedsiębiorców jest bezpłatna i dostępna dla każdego. Sposób działania firm próbujących żerować na niewiedzy młodych przedsiębiorców jest podobny. Przedsiębiorca, który zarejestrował swoją działalność, po pewnym czasie otrzymuje pismo, w którym znajduje się wezwanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy za wpisanie firmy do rejestru działalności gospodarczej. Pisma te łudząco przypominają korespondencję urzędową – często z kilkoma „urzędowymi” pieczęciami i podpisami, a ponadto znajdują się w nich odwołania do konkretnych przepisów ustawy, co dodatkowo uwiarygodnia fałszywe pismo – mówi Łukasz Ostręga, rzecznik policji w Bochni.

Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed takimi oszustami i informuje, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Wpis do komercyjnego rejestru nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszego kraju.