Parafia katedralna otrzymała relikwie bł. o. Zbigniewa

Diecezja tarnowska podziękowała za beatyfikację męczenników: błogosławionego o. Michała Tomaszka oraz pochodzącego z podtarnowskiej Zawady błogosławionego o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Podczas uroczystości w katedrze, prowincjał franciszkanów o. Jarosław Zachariasz przekazał parafii relikwie bł. Zbigniewa.

relikwia strzalkowskiego (15)Ufam, że obecność Jego relikwii w Tarnowie we wspólnocie tutejszego Kościoła przyniesie obfite owoce w życiu duchowym diecezjan. Niech moc wiary bł. o Zbigniewa, jasny płomień Jego miłości, pokój, który niósł aż do męczeństwa będą w sercach wszystkich wielbiących Boga za Jego przyczyną – powiedział prowincjał o. Jarosław Zachariasz. Za relikwię podziękował biskup tarnowski Andrzej Jeż. Przyjmujemy ten wielki dar z wdzięcznością całując relikwie naszego męczennika, bł. Zbigniewa niejako składamy pocałunek na całym Jego życiu i męczeńskiej śmierci, składamy pocałunek na świętości Boga, która w nim zamieszkała. Radujemy się z faktu, że powrócił do nas, ochrzczony tutaj w katedrze wraca w relikwiach, będąc dla nas patronem czuwając nad naszą diecezją, miastem, nad swoją parafią. Głęboko wierzymy, że za Jego wstawiennictwem będziemy tutaj wypraszać wiele łask, przede wszystkim łaskę świętości – mówił biskup tarnowski.

Diecezjalne dziękczynienie za wyniesienie na ołtarze rodaka wpisało się w obchody Dnia Życia Konsekrowanego, stąd na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele różnych zgromadzeń, w tym ojcowie franciszkanie z Krakowa razem z klerykami. Po nieszporach rozpoczęła się Msza św. Transmisja nadawana na żywo w Radiu RDN. Na początku, proboszcz katedry ks. Adam Nita powitał także rodzinę bł. o. Zbigniewa i podziękował jej za dar błogosławionego o. Zbigniewa, za Jego świadectwo wiary i wierność Chrystusowi.

relikwia strzalkowskiego (30)To wielka radość, że właśnie z katedrą tarnowską związany jest nowy błogosławiony. Ojciec Zbigniew Strzałkowski właśnie tutaj, w katedrze, 10 lipca 1958 roku otrzymał Sakrament Chrztu – mówi ks. Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie. Cieszymy się że do katedry po pięćdziesięciu latach wraca o. Zbigniew Strzałkowski. To jest bardzo wymowne że wraca na swoją ziemię – podkreśla o. Jan Maria Szewek, rzecznik Krakowskiej Prowincji Franciszkanów.

Wielu zgromadzonych wspominało o. Zbigniewa Strzałkowskiego pamiętając go na przykład ze studiów. Ojciec Zbigniew Strzałkowski był akurat moim katechetą w szkole średniej. Został zapamiętany przez nas, młodych chłopców, jako człowiek bardzo sprawiedliwy i dobry. Co ciekawe zapamiętaliśmy tez, ze był bardzo wysportowanym mężczyzną. Był jak ojciec, potrafił wysłuchać i żył zgodnie z Ewangelią – wspomina o. Jan Maria Szewek. Te postaci błogosławionych maja ogromny wpływ na wiernych. Wróciłam wczoraj z oazy misyjnej, gdzie właśnie skupialiśmy się wokół tych dwóch postaci. Dla mnie, jako tarnowianki, to zaproszenie do ogromnej świętości i prostoty, którą oni sami wychowywali ludzi w Peru. Zaznaczyli ślad w mojej wierze. Uczą mnie, że każdy dzień trzeba przeżyć z Panem Bogiem – mówi siostra Marcina ze Zgromadzenia św. Józefa.

relikwia strzalkowskiego (29)Po Eucharystii uczestnicy dziękczynienia otrzymali obrazki z relikwiami II stopnia bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i jego współbrata bł. Michała Tomaszka. Obaj zostali zamordowani w Pariacoto blisko ćwierć wieku temu, a beatyfikowani 5 grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru. Polscy franciszkanie byli świadkami Chrystusa, odważnie głosili Ewangelię i za wiarę zginęli z rąk bojówkarzy ze Świetlistego Szlaku. Bóg dał nam kolejne przykłady do naśladowania, to są nasi święci błogosławieni współcześni. To są osoby w sposób szczególny nam bliskie, dlatego że znaliśmy ich za życia. Są też dla nas takim wyzwaniem, abyśmy kontynuowali ich dzieło misyjne, które było tak bliskie też św. Franciszkowi z Asyżu. Chciał, aby bracia szli na cały świat i głosili Ewangelię i byli wierni do końca, aż do oddania życia – tłumaczy o. Jan Maria Szewek. W uroczystościach beatyfikacji uczestniczyła delegacja z diecezji tarnowskiej na czele z biskupem Andrzejem Jeżem, a także rodziny i przyjaciele misjonarzy oraz przedstawiciele zakonu franciszkanów.

Bł. o. Zbigniew Strzałkowski urodził się w 1958 roku w Tarnowie. Ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas również pracował. Mając 21 lat wstąpił do Zakonu Franciszkanów, gdzie złożył śluby zakonne, a następnie w roku 1986 został wyświęcony na kapłana. Pod koniec roku 1988 wyjechał na misje do Peru, gdzie poświecił się dziełu ewangelizacji – głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte, a także troszcząc się o chorych i ubogich. 9 sierpnia 1991 roku poniósł śmierć męczeńską razem z o. Michałem Tomaszkiem z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji.

Jeszcze nie ustalono kiedy zostanie wprowadzone wspomnienie błogosławionych w Kościele. W Peru będzie to 9 sierpnia, w Polsce jednak jest to dzień wspomnienia patronki Europy – Świętej Edyty Stein. Złożono już inną propozycję, jednak wciąż jest oczekiwany werdykt z Watykanu.

Oprac. Ewa Biedroń, Patrycja Drożdż

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Posłuchaj – przekazanie relikwii:

Posłuchaj o. Jana Marii Szewka:

Posłuchaj ks. Adama Nity: