W sobotę święcenia biskupie ks. Leszka Leszkiewicza

 

W sobotę, 6 lutego ks. Leszek Leszkiewicz przyjmie sakrę biskupią. Uroczystości zgromadzą biskupów z całej Polski, kapłanów, parlamentarzystów, samorządowców, gości z kraju i zagranicy oraz tarnowskich diecezjan.

Uroczysta Msza św., połączona z udzieleniem święceń biskupich, rozpocznie się o godzinie 10.00 w bazylice katedralnej w Tarnowie. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz.

Głównym konsekratorem będzie biskup tarnowski Andrzej Jeż, zaś współkonsekratorami biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej: bp Wiesław Lechowicz i bp Stanisław Salaterski.

„Proszę wszystkich o modlitwę. Sobotnia Eucharystia będzie dla mnie głębokim przeżyciem spotkania z Bogiem i Kościołem. Obrzęd święceń jest bardzo głęboki i wzruszający. Trzeba się do niego przygotować i uczestniczyć, mając świadomość tego, że Bóg dotknie mnie swoją łaską w czasie święceń” – podkreśla biskup nominat Leszek Leszkiewicz.

Uroczystość święceń biskupich będzie transmitowana przez diecezjalne Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz Telewizję Trwam.

Parking dla zaproszonych gości będzie przygotowany przy Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Solidarności oraz wzdłuż WSD przy ul. Piłsudskiego (bezpłatnie). Nie będzie możliwości parkowania na terenie Seminarium. W sobotę będzie obowiązywał również zakaz parkowania pojazdów na Placu Katedralnym i przy katedrze.

Wszyscy zaproszeni goście powinni przybyć do katedry najpóźniej do godz. 9.30 i zająć wskazane przez kleryków miejsca. Do godz. 9.30 do katedry będą wpuszczane tylko te osoby, które posiadają zaproszenie oraz wszyscy kapłani i siostry zakonne. Po godz. 9.30 będą mogli wejść wszyscy chcący uczestniczyć w uroczystości, ale tylko w miarę wolnego miejsca. Ze względu na porę zimową nie przewiduje się telebimu na Placu Katedralnym.

Po zakończeniu Mszy św. w katedrze będzie okazja, aby wierni złożyli życzenia biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi.

Biskup nominat Leszek Leszkiewicz jest trzynastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. „In Gaudio Evangelii” – czyli „W Radości Ewangelii” – to hasło jego posługi biskupiej.

Ks. Leszek Leszkiewicz, urodził się 10 maja 1970 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. Po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Od 1 września 1999 do 15 stycznia 2001 roku przygotowywał się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 2001-2006 pełnił posługę misyjną w Ekwadorze. Następnie w latach 2006-2009 podjął studia specjalistyczne z misjologii na Papieskim Uniwersytecie „Urbanianum” w Rzymie. W latach 2009-2010 był zastępcą dyrektora Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a od 2010 do marca 2015 roku pełnił urząd prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W 2011 roku został mianowany sekretarzem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Od 20 marca 2015 roku pełnił urząd proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni, a także dziekana dekanatu Bochnia-Wschód i prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

Zobacz więcej informacji porządkowych