Diecezja: Ks. Krzysztof Majerczak wicedyrektorem Caritas

Ks. Krzysztof Majerczak został wicedyrektorem Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Dotychczasowy wikariusz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu otrzymał 22 sierpnia nominację z rąk biskupa Andrzeja Jeża. Nowy zastępca dyrektora diecezjalnej Caritas powiedział RDN, że to odpowiedzialna funkcja ale z pomocą Bożą postara się wypełnić to zadanie jak najlepiej. – To dla mnie nowe wyzwanie, przyjmuje je z obawą ale i nadzieją, że z Bożą pomocą, z ludzką życzliwością, podołam – powiedział nowy wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ks. Krzysztof Majerczak swoje obowiązki rozpocznie 1 września.
Pełniący dotąd funkcję zastępcy dyrektora diecezjalnej Caritas ks. Piotr Grzanka został proboszczem w parafii Dębica – Latoszyn.

Mówi ks. Krzysztof Majerczak: