33 PPT: Studio pielgrzymkowe – dzień siódmy

Niedziela była na pielgrzymce Dniem Dziecka. Pielgrzymi pomogli także choremu Danielowi.

Cz. A przeszła trasę Pradła – Niegowa, ok. 24 km, a cz. B odcinek Sadowie – Trzebniów, ok. 22 km.

Sokolniki stały się miejscem, gdzie dużo mówi się o dziełach miłosierdzia i podopiecznych diecezjalnej Caritas. Na szlaku był ojciec chorego Antosia, który dziękował pątnikom za ubiegłoroczną składkę. Została ona przeznaczona na rehabilitację dziecka.

Pielgrzymi, ale także wszyscy ludzie dobrego serca mogą teraz pomóc w leczeniu młodego człowieka, który dotychczas wspierał bezdomnych w Tarnowie. Teraz sam potrzebuje pomocy. O to wsparcie prosiła pątników Małgorzata Patyk, żona pana Daniela.

Mszy św. w Sokolnikach przewodniczył ks. Marek Kogut, który jest dyrektorem Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej. Homilię o roli Ducha św. wygłosił ks. Artur Ważny.

Z okazji Dnia Dziecka na szlaku było także błogosławieństwo dzieci. Znak krzyża na czole dzieci zrobili nie tylko kapłani, ale także rodzice i ich opiekunowie. Zachęcał ich do tego dyrektor ks. Zbigniew Szostak.

Pielgrzymi modlili się, by dla każdego katolika „sercem niedzieli” była Eucharystia, która jest wyjątkowym miejscem oglądania Boga i spotkania z Nim. Grupą, którą poznawali pątnicy była Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galiea”, a patronem dnia św. Marek. W konferencji była mowa o sekrecie miłości, czyli o geometrii Boga.

Niedziela na szlaku

Z niedzielą kojarzy się świąteczny obiad. Nasi reporterzy pytali pątników czy tęsknią za domowymi smakołykami?

Sprawdźmy jak pielgrzymi przeżywali niedzielę.

Niedzielę umilał też konkurs na najpiękniejsze wejście.

Świadectwo pielgrzyma

Na szlaku jest obecna wspólnota Cenacolo, która wspiera młodych ludzi z całego świata, którzy walczą z nałogami. Pomaga im w tym wiara. Nasi reporterzy rozmawiali z pątnikiem, który pielgrzymkę przeżywa jako wielki dar i ma wiele intencji.

Prezentacja grup

W studiu pielgrzymkowym czas na kolejne prezentacje. Dziś odwiedzimy grupy nr 3, 16, 17 i 26.

Jutro będą kolejne prezentacje.

Poniedziałek będzie już ósmym dniem rekolekcji w drodze. Dniem ważnym, bo wszystkie grupy spotkają się pod skałkami w Trzebniowie. Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 8.00. Z tego miejsca grupy pójdą już razem w kolejności 15, 24, 5, od 14 do 26 i od 13 do 1. Do przejścia będzie ok. 27 km.

RDN na PPT 24 sierpnia (poniedziałek)

10:00 – 11:00 – RDN na pielgrzymim szlaku – Trzebniów

15:00 – 17:00 – pozdrowienia od pielgrzymów
18:15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego z trasy pielgrzymki – modlitwę prowadzi grupa nr 14 św. Świerad
19:10 – Pielgrzymowanie duchowe

19:30 – Różaniec z pielgrzymami – modlitwę prowadzi grupa nr 17 Św. Rafała

20:00 – Studio Pielgrzymkowe
20:45 – Apel Jasnogórski – modlitwę prowadzi grupa nr 19 Św. Kingi (Małusy Małe)

Na szlaku są nasi reporterzy: Lucyna Ruchała, ks. Krzysztof Orzeł, Łukasz Pelc, Grzegorz Golec i kleryk Tomasz Bryndal.