Walka o polską ziemię. Opozycja krytykuje ustawę PiS-u

Polska ziemia trafia w obce ręce, dlatego chcemy zmienić przepisy – grzmią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pomysły partii rządzącej są szkodliwe dla rolnictwa – odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś (22.03) na naszej antenie poruszaliśmy temat ustawy o sprzedaży ziemi rolnej.

Co ugrupowanie, to zupełnie inne stanowiska. PiS twierdzi, że zmiany przepisów są konieczne, by polska ziemia zostawała w rękach Polaków. A jest z tym problem uważa senator Jan Hamerski. – Ustawę poprzedziły strajki rolników, nie zgadzających się na wykup polskiej ziemi przez tzw. słupy. Szacuje się, że około 200 000 hektarów polskiej ziemi trafiło tak w obce ręce.

Partia rządząca chce zaostrzyć przepisy dotyczące sprzedaży ziem z zasobu Skarbu Państwa. Kupić będą mogli ją jedynie rolnicy indywidualni – tłumaczy poseł Jan Duda. – Ma to ograniczyć spekulację ziemią rolniczą. Ustawa zdefiniuje też polskiego rolnika. To posiadacz, bądź dzierżawca ziemi w kraju, człowiek z odpowiednim wykształceniem, opłacający ubezpieczenie w KRUS.

Kupno działek rolniczych w przedziale od 1 do 300 ha będzie równoznaczne z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa oraz zakazem sprzedaży i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Czas ten będzie można skrócić, jeśli zaakceptuje to sąd. Wymagane wykształcenie rolnicze będzie można uzupełnić do 5 lat od kupna ziemi. Nowe zasady nie dotyczyłyby procesu dziedziczenia,  ale również osób, które są już rolnikami.

Pytaliśmy też o opinię ludzi na rynku maślanym w Nowym Sączu. – Polska ziemia powinna być dla Polaków. Niestety często jest tak, że nie stać nas na wykup ziemi, a robią to obcokrajowcy.

Zupełnie inne spojrzenie na sprawę wprowadzenia nowych zasad sprzedaży ziemi rolnej ma Władysław Kosiniak – Kamysz. Prezes PSL uważa, że pomysł PiSu jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa. – Ta ustawa ma chronić przed obcokrajowcami, a zrównuje ich z obcokrajowcami. Nowe przepisy blokują nie tylko sprzedaż i możliwość rozwoju gospodarstwa rodzinnego, ale wchodzi w prawa własności. To niebezpieczna ustawa, chcemy by różne środowiska zwróciły na nią uwagę, chcemy zmian w tej ustawie.

1 maja 2016 roku upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. Obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez pozwolenia MSWiA. Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, by nowe przepisy weszły w życie do 1 maja.