Wielki Czwartek – dzień kapłański

W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne. Dla chrześcijan to najważniejszy czas w roku. Kościół wspomina ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

Zanim jednak wieczorem rozpocznie się Triduum, rano w katedrze na Mszy św. Krzyżma Świętego zgromadzą się kapłani z całej diecezji.

Biskup Tarnowski – zwyczajem lat poprzednich – serdecznie zaprasza wszystkich kapłanów w Wielki Czwartek na Mszę Świętą Krzyżma Świętego do katedry. W sposób szczególny zaproszeni są kapłani, którzy w tym roku obchodzą 1., 10., 25. i 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich.

W czasie tej Mszy świętej biskup konsekruje krzyżmo i błogosławi oleje. Krzyżmo różni się od pozostałych olejów swoim szerokim zastosowaniem w Kościele. Używane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy też do namaszczania ołtarza i ścian kościoła.

Msza św. Krzyżma w katedrze tarnowskiej rozpocznie się o 9.00. Transmisja w Radiu RDN Małopolska i Nowy Sącz.

Tymczasem wieczorem w kościołach sprawowana będzie Msza Wiecze­rzy Pańskiej, podczas której wspomina się ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami. W czasie śpiewania hymnu ‚Chwała na wysokości’ biją dzwony, a po jego skończeniu milkną aż do Wigilii Paschal­nej, kiedy zabrzmi znowu ten sam śpiew. Podobnie i organy przestają grać. W czasie tej Mszy następuje umywanie nóg wybranym mężczyznom, które, oznacza postawę służebną i miłość Chrystusa. Na koniec Mszy przenosi się uroczyście Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Od tego momentu rozpoczyna się adoracja. Na zakończenie obrzędów Wielkiego Czwartku obnaża się ołtarz. Czynność ta symbolizuje obnażenie z szat Jezusa.

Uroczystości w katedrze rozpoczną się o 18.00 i również będą transmitowane w Radiu RDN.

Zobacz szczegółowy plan transmisji.