Bp Jeż: chrześcijaństwo nie jest religią przeszłości, ale przyszłości

Chrześcijaństwo nie jest religią przeszłości, ale przyszłości – mówił  biskup tarnowski Andrzej Jeż w homilii podczas Wigilii Paschalnej. Zdaniem ordynariusza diecezji, umiera dziś Europa ze swoimi zasadami, dziedzictwem, bo nie ma już korzeni.

W homilii bp Jeż nawiązywał do 1050. rocznicy Chrztu Polski i pytał co  z otrzymanym dziedzictwem dziś robimy i jakie dajemy świadectwo.  Kaznodzieja ubolewał, że Chrystus jest zdradzony przez współczesną Europę.

„Belgia, Bruksela, zamachy, przerażenie ludzi, pustka – nagle  zaczynają odwiedzać kościoły ci, którzy wyrzucili już Jezusa, którzy powiedzieli Mu nie, którzy Go zdradzili chcą wracać do kościołów. Może chwilowy odruch bezradności, przegranego pewnego świata, który wydawał się stabilny, spokojny i wieczny. Gdzie mają wracać?  Do kościołów, które zamienili na restauracje, głosząc śmierć Boga?” – dodał ordynariusz diecezji tarnowskiej.

Zdaniem biskupa nawet partie polityczne, które wydawałoby się noszą korzenie chrześcijańskie w Niemczech czy w innych krajach nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem  i Ewangelią.

„Laicka Francja walcząca z Kościołem wydaje się być obojętna na sprawy religijne, ale angażuje się bardzo w budowę meczetów na swoim terytorium” – powiedział bp Jeż.

Zdaniem Biskupa Tarnowskiego, umiera Europa ze swoimi zasadami, dziedzictwem, bo nie ma już korzeni. „Ci, którzy do niej przybywają m.in. ze świata islamskiego mają szlachetną idee według nich, bo przebywają i zasiedlają ziemie, którą uważają za tereny zniszczone, bez moralności i wartości. Wydaje im się, że tę ziemię trzeba na nowo zagospodarować”- powiedział.

Bp Jeż pytał w homilii jakie jest miejsce naszej ojczyzny w tej sytuacji i czy cenimy sobie dziedzictwo chrześcijańskie ?

„Chcemy, aby Chrystus Zmartwychwstały był w nas. Świętując tysiąc pięćdziesięciolecie Chrztu  Polski, udajemy się do źródeł chrzcielnych Polski, aby zanurzając się w jej historię, aby jeszcze raz odczuć ożywczą świeżość początku” – dodał.

Bp Jeż podkreślił też, że z nadzieją patrzy jak w młodych ludziach odradza się duch patriotyczny i pogłębione życie duchowe, czego dowodem jest m.in. ich liczny udział w Ekstremalnych Drogach Krzyżowych, które odbyły się kila dni temu w różnych zakątkach diecezji.

„Jeżeli idziemy z Chrystusem zawsze odradzamy się ku zmartwychwstaniu” – powiedział Biskup Tarnowski.

Zgromadzeni na modlitwie w tarnowskiej katedrze odnowili przyrzeczenia chrzcielne.