Region: Które zabytki do renowacji?

1 mln 800 tysięcy złotych trafi na renowację zabytków w Małopolsce. Duża część tej kwoty przypadła Sądecczyźnie.

Miedzy innymi cmentarz wojenny w Łużnej z 1915 roku, gdzie prace zostaną dofinansowane kwotą 20 tysięcy złotych. Tyle samo pieniędzy pomoże w remoncie dzwonnicy przy kościele św. Zofii w Bobowej.  Również 20 tysięcy złotych pozwoli odsłonić polichromię w tamtejszej synagodze. 60 tysięcy złotych z budżetu województwa zostanie przeznaczonych natomiast na wzmocnienie konstrukcji i wymianę okna w drewnianym kościele pw. św. Andrzeja w Łukowicy.

Konserwatorskie szlify czekają też ołtarz główny i ambonę w XVII wiecznym kościele Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej.  Pełna konserwacja  za 20 tysięcy złotych czeka też kościół w Nawojowej. W XVII wiecznym kościele w Tropiu za 25 tysięcy złotych zostaną odrestaurowane renesansowe konfesjonały, a w świątyni w Męcinie konserwacja czeka nawarstwienia malarskie i polichromię. Na ten cel udało się zdobyć 30 tysięcy złotych dofinansowania. Taka sama kwota trafi na prace przy barokowym ołtarzu w Skrzydlnej.

10 tysięcy złotych trafi też na pracę w kościele przy cudownym obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Chomranicach, a 20 tys. złotych na konserwację konfesjonałów w limanowskiej bazylice. 35 tys. złotych pozwoli też na wyremontowanie zabytkowej kaplicy w klasztorze sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu.