Oddaj krew dla ŚDM

To hasło akcji komitetu organizacyjnego ŚDM w Sandomierzu i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Jej uczestnicy w ramach uczynków miłosierdzia będą przeprowadzać zbiórki krwi w parafiach Diecezji Sandomierskiej. W akcję oprócz wolontariuszy włączyli się także proboszczowie parafii, którzy podczas nabożeństw informowali o inicjatywie.

Jej pierwsza odsłona miała miejsce w Iwaniskach. Na uczestników nabożeństw czekał mobilny punkt krwiodawstwa, do którego mogli zgłaszać się dawcy.

Ochotników nie brakowało. Do punktu zgłosiło się 26 osób, a zakwalifikowanych zostało 15.

Według ks. Tomasza Lisa, hasło „Oddaj krew dla ŚDM” związane jest z promocją Światowych Dni Młodzieży, ale tak na prawdę chcemy promować uczynki miłosierdzia – dodaje rzecznik prasowy Diecezji Sandomierskiej i koordynator akcji.

Ostatnia zbiórka odbyła się Niedzielę Miłosierdzia w Sandomierzu, a najbliższe będą zorganizowane w Ożarowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Harmonogram akcji znajdziecie na www.krakow2016.com. 

Posłuchaj ks. Tomasza Lisa: