Tarnów: Petycja w sprawie Amfiteatru

 

 

Sto dwadzieścia osób podpisało się pod apelem do prezydenta Tarnowa w sprawie Amfiteatru. Autorzy pisma domagają się konsultacji związanych z modernizacją obiektu. Nie zgadzają się także z wybranym ostatnio przez miasto projektem zmian.

Mieszkańcy apelują do prezydenta Romana Ciepieli o nie ogłaszanie przetargu na budowę Amfiteatru, obawiają się bowiem, że przetarg byłby związany z przyjętym przez miasto programem funkcjonalno-użytkowym. W tym programie przed muszlą koncertową obiektu znajdują się na stałe wmontowane siedziska. – Ograniczają nas one tylko do siedzenia przed sceną. Natomiast kształt proponowany przez nas wcześniej, który został wykonany na zlecenie miasta przez panią architekt Katarzynę Słyś zakładał, że to miejsce można będzie też wykorzystywać na inne działania, jak np. pikniki i zabawy – tłumaczy Daniel Cholewiak, społecznik i pomysłodawca renowacji Amfiteatru. Ta koncepcja została także pozytywnie zaopiniowana przez konserwatora zabytków – dodaje.

Miasto ogłosiło jednak przetarg na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika, zgłoszono dwie oferty. Cena wybranej wyniosła ponad 32 tysiące złotych. To właśnie ten pomysł nie spodobał się autorom apelu m.in. przez ustawione na środku ławki i zbyt mało zieleni. Autorzy apelu podkreślają, że niepotrzebnie wydano pieniądze na przetarg. – Niejednokrotnie przygotowuje się wielowariantowe koncepcje – odpowiada Grzegorz Pulit, pełnomocnik prezydenta ds. komunikacji społecznej. Urząd Miasta dodaje także, że żaden projekt nie został jeszcze ostatecznie wybrany i nikt dzisiaj nie ogłasza przetargu, więc sprawa nie jest przesądzona. Poza tym przesunięto termin naboru projektów rewitalizacyjnych z końca tego roku na pierwszy kwartał roku przyszłego – dodaje. Przypomnijmy, że Amfiteatr miał być remontowany jeszcze w tym roku, jednak miasto zdecydowało się na przesunięcie terminu na rok przyszły. Urząd przekonuje, że chce uzyskać środki unijne na ten cel.

Autorzy apelu domagają się zorganizowania spotkania przedstawicieli odpowiednich wydziałów i instytucji miejskich wspólnie z mieszkańcami. Chcą wspólnego ustalenia wizji renowacji Amfiteatru. – Mamy jeszcze sporo czasu na to, żeby ewentualnie przedyskutować obie wizje. Koncepcja traktuje ten teren bardziej wypoczynkowo, a program funkcjonalno-użytkowy wraca do idei sprzed lat, kiedy Amfiteatr był miejscem, gdzie organizowano różne wydarzenia estradowe z udziałem publiczności – tłumaczy Grzegorz Pulit.

W apelu czytamy, że to właśnie indywidualne osoby, mieszkańcy Tarnowa, w roku 2013 podjęły inicjatywę rewitalizacji Amfiteatru letniego, który będąc własnością Miasta przez lata popadał w ruinę. Pomysł na renowację Amfiteatru pojawił się w 2013 roku. Był to projekt złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Tarnowa, który dzięki głosom mieszkańców znalazł się w budżecie miejskim 2014 roku. Wyremontowano wtedy muszlę koncertową. Od tamtej pory wykonywano jedynie prace porządkowe. Przed pojawieniem się projektu autorstwa Katarzyny Słyś społecznicy sami tworzyli wizje Amfiteatru.

Posłuchaj Daniela Cholewiaka:

Posłuchaj Grzegorza Pulita:

Przeczytaj:Apel do Prezydenta ws Amfiteatru