Nie żyje ks. Marian Łopatka

 

Zmarł ks. Marian Łopatka, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ropczycach (diecezja rzeszowska).

Wprowadzenie do kościoła parafialnego parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ropczycach nastąpi we wtorek (26 kwietnia) o godz. 17.00. Msza święta pogrzebowa w tym kościele w środę (27 kwietnia) o godz. 13.00, po której ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym ropczyckiej Fary.

Ks. Marian Łopatka urodził się 16 stycznia 1956 roku w Biskupicach Melsztyńskich. Pochodził z parafii Domosławice. Egzamin dojrzałości złożył w Krakowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 22 maja 1983 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Piwniczna – Zdrój, Gromnik, Gorlice – Narodzenia NMP. W latach 1994 – 2001 pełnił urząd rektora rektoratu pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ropczycach, a od 2001 roku urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ropczycach. Ponadto w latach 2004 – 2013 sprawował obowiązki ojca duchownego dekanatu Ropczyce, a od 2015 roku należał do Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej.

Źródło: Kuria Diecezjalna w Tarnowie