Czchów: Spotkanie rodziców i rodzin misjonarzy

 

Rodziny misjonarzy diecezjalnych oraz sami misjonarze, którzy chwilowo przebywają w kraju spotkają się w piątek 29 kwietnia w Czchowie. Coroczne – osiemnaste już spotkanie – potrwa do niedzieli a odbędzie się w Domu Formacji Misyjnej na Kozieńcu.

Tradycyjne spotkania już umocniły wzajemne więzi – mówi ks. dr Krzysztof Czermak, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pierwsze ich spotkania były szczególne, bo dochodziło do spotkań rodziców tych misjonarzy, którzy razem pracują. Rodzice jeszcze wtedy się nie znali. Dzisiaj już się poznali. Z roku na rok bardzo chętnie przyjeżdżają aby znowu powrócić do pewnych tematów, by porozmawiać, by kontynuować swoją przyjaźń – dodaje ks. Czermak.

Z rodzinami misjonarzy spotka się również biskup Leszek Leszkiewicz, były misjonarz. Spotkanie zakończy się 1 maja Mszą Św. odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego w kościele obok Domu Formacji Misyjnej.

Obecnie misjonarze diecezjalni, wśród nich również osoby świeckie, pracują na trzech kontynentach w dziesięciu krajach.

Posłuchaj księdza Krzysztofa Czermaka:

Foto: www.misje.diecezja.tarnow.pl, Dom Formacji Misyjnej w Czchowie