Szczepanów: główne uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława

Biskup tarnowski Andrzej Jeż ponowił w Szczepanowie „Akt oddania diecezji tarnowskiej w opiekę świętemu Stanisławowi”. To nawiązanie do tego co wydarzyło się 50 lat temu. 15 maja 1966 roku, podczas obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, biskup tarnowski Jerzy Ablewicz odmówił taką modlitwę w sanktuarium św. Stanisława.

Akt oddania to prośba m.in. za biskupów, kapłanów, alumnów, siostry zakonne, matki, ojców i młodzież.  „O święte myśli, które dla naszych serc będą źródłem radości, dla naszych domów źródłem wzajemnej miłości, dla naszych miejsc pracy źródłem twórczego pokoju, a dla naszej Ojczyzny źródłem pomyślności” – to fragment modlitwy odmówionej podczas Mszy św.

Zdaniem biskupa Jeża zwłaszcza mieszkańcy Szczepanowa mają szczególne prawo do tego, aby św. Stanisława, swojego rodaka, nazywać „starszym bratem w rodzinie Bożej”. On niejako bierze nas dzisiaj wszystkich za rękę i mówi: „i ty możesz zostać świętym, niezależnie od tego, jak trudne byłyby czasy i niesprzyjające warunki ku temu!”. Święty Stanisław jest pod tym względem bardzo wymownym wzorem – dodał bp Jeż.

Główne uroczystości odpustowe odbyły się w sobotę. Rano z kaplicy Narodzenia św. Stanisława do bazyliki św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM wyruszyła procesja z relikwiami świętych i błogosławionych. Podczas uroczystości poświęcono odnowioną elewację bazyliki i tablicę z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ponadto został poświęcony i odsłonięty symboliczny pomnik „Dzieci utraconych”.

Pomnik powstał na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie, tuż przy kościele, wybudowanym przez Stanisława Lubomirskiego, czyli na miejscu domu rodzinnego Św. Stanisława.  Jest on świadectwem podstawowej prawdy, że życie ludzkie jest świętym darem od Boga, który powinien być ochraniany i ceniony w każdym momencie rozwoju od poczęcia do naturalnej śmierci – mówi ks. Władysław Pasiut, proboszcz i kustosz sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie.

Tegoroczny odpust nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, a także do 980. rocznicy urodzin św. Stanisława. Odpust ku czci św. Stanisława odbywa się pod hasłem „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny”. Podczas odpustu odbył się już srebrny jubileusz sakry biskupiej rodaka – biskupa Jana Styrny. Był także dzień chorych i seniorów. W kolejnych dniach do sanktuarium przybywali m.in. biskupi, strażacy, policjanci, kolejarze, młodzi, rodziny, kapłani przeżywający jubileusze. Szczepanów znalazł się także na mapie peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży, która odbywa się w diecezji tarnowskiej.

Foto arch.