Tarnów: Ostre ruchy personalne w Urzędzie

 

Odwołanie zastępcy prezydenta Henryka Słomki – Narożańskiego to decyzja prezydenta Romana Ciepieli, który w miejsce poprzedniego zastępcy, powołał Jadwigę Stankiewicz dotychczasową dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa. Ze stanowiskiem pełnomocnika ds. kultury pożegnała się również Krystyna Latała. – Zmiany, choć już pewne, wchodzą w życie od poniedziałku, 16 maja – mówi Grzegorz Pulit, pełnomocnik prezydenta ds komunikacji społecznej.

Nieoficjalnie mówi się, że odwołania zastępcy prezydenta Henryka Słomki-Narożańskiego od dłuższego czasu domagała się opozycja prezydenta obwiniając go za niepowodzenia inwestycyjne w Tarnowie. Z nieoficjalnych źródeł wynika także, że Krystynie Latale dano do zrozumienia, iż może ona już od dawna skorzystać z uprawnień emerytalnych.

– Nie chcę na razie komentować tej sprawy – powiedział o odwołaniu ze stanowiska Henryk Słomka-Narożański. – Zmiany wchodzą w życie od poniedziałku, więc teraz powstrzymam się jeszcze od wszelkich komentarzy. Nie chciałbym rozgrzewać sytuacji i doprowadzić do jakiejś wojny – mówi były już zastępca prezydenta. – To dobra decyzja, jednak podjęta o kilkanaście miesięcy za późno – tak o zmianach kadrowych w tarnowskim magistracie mówi radny PiS Piotr Sak. – Już samo powołanie Henryka Słomki – Narożańskiego było decyzję nie trafioną, ponieważ jest on symbolem wielu nieudanych inwestycji w Tarnowie – twierdzi.

W oficjalnym komunikacie magistratu czytamy, że zmiany organizacyjne mają doprowadzić do wzmocnienia tych sfer działalności samorządu, które prezydent Roman Ciepiela traktuje jako priorytetowe. Jadwiga Stankiewicz nadzorować będzie zadania z zakresu infrastruktury drogowej i sportowej mając do dyspozycji Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Komunikacji i Wydział Ochrony Środowiska. Nadzór nad Wydziałem Geodezji sprawowany dotychczas przez Henryka Słomkę-Narożańskiego pełnić będzie Piotr Augustyński, zastępca prezydenta odpowiedzialny za przedsiębiorczość.

Od 16 maja zostanie zlikwidowane stanowisko pełnomocnika prezydenta ds. kultury, które piastowała Krystyna Latała. Redukcja stanowiska w tarnowskim magistracie to wniosek pokontrolny Komisji Rewizyjnej, choć sama ocena pracy Krystyny Latały, wypadła dobrze. – Cieszymy się, że prezydent wyciągnął wnioski z dokumentów przedstawionych przez radnych – mówi radny Piotr Sak zasiadający w Komisji Rewizyjnej. – W każdym z wydziałów jest wielu kierowników, jest też dyrektor, więc nie ma sensu obciążać budżetu zatrudnianiem pełnomocników – dodaje.

Krystyna Latała w rozmowie z radiem RDN przyznała, że ma żal z powodu odwołania i stylu w jakim to zrobiono. Póki co nie chce komentować decyzji prezydenta Romana Ciepieli.

Do sprawy wrócimy między innymi w dzisiejszym Pulsie Regionu po godzinie 15.00.

Posłuchaj Henryka Słomki-Narożańskiego:

Grzegorza Pulita:

Posłuchaj Piotra Saka: