Diecezja: 19 diakonów przed święceniami kapłańskimi

 

Dobiegają końca pięciodniowe rekolekcje, które odbywają się w Błoniu k. Tarnowa. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. dr hab. Andrzej Michalik mówi, że mają one swoją specyfikę. – Rekolekcje tuż przed święceniami są już nakierowane na przyszłość, na zadania, które będą czekać na młodych księży w poszczególnych parafiach. To przygotowanie do radzenia sobie z problemami – dodaje. 

klecyry2

Rekolekcje w Błoniu zakończą się dziś wieczorem, a już jutro, w sobotę, 28 maja, 19 diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. Uroczystość w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża rozpocznie się o godz. 9.00. W niedzielę nowo wyświęceni kapłani odprawią w swoich parafiach Msze św. prymicyjne.

Posłuchaj ks. Andrzeja Michalika: