Nowy Sącz: Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego

Happeningi, wykłady, konferencje i wspólne wyjście do kina. Przez cały tydzień w Nowym Sączu rodziny zastępcze i wspierające je stowarzyszenia prezentują swoją działalność. Celem akcji jest nie tylko pokazanie na czym polega opieka nad dzieckiem, które z różnych przyczyn nie wychowuje się w rodzinie biologicznej, ale i poszukiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych.

Przypomnijmy, rodzina zastępcza jest formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Po przezwyciężeniu przez rodzinę naturalną trudności, dziecko ma szansę powrócić do biologicznych rodziców.

Relacja Kuby Węgrzyna: