Bochnia: Spór miasta z powiatem o toalety publiczne

 

Burmistrz i starosta mają różne zdania na temat budowy toalety publicznej na Plantach Salinarnych. Władze miasta odwołały się od negatywnej decyzji starostwa w tej sprawie. Zgodnie z zamysłem, WC miałoby powstać w budynku po dawnej lodowni. Starostwo uważa jednak, że przebudowa obiektu wykracza poza zapisy planu przestrzennego. Miasto twierdzi inaczej przywołując wcześniej wykonywane na Plantach inwestycje.  

– Wcześniej na terenie Plant Salinarnych dokonywano remontów a nawet budowy zupełnie nowych obiektów. Przykładem jest mini park zabaw dla dzieci, czy likwidacja w tym miejscu fontanny. Na to zgoda była i nic się jakoś nie działo – dziwi się Andrzej Koprowski, asystent burmistrza Bochni.

Toaleta publiczna na Plantach Salinarnych miała powstać na Światowe Dni Młodzieży. Teraz wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone na korzyść miasta, zabraknie czasu na jej wykonanie.

Posłuchaj Andrzeja Koprowskiego: