Nowy Sącz: Petycja w sprawie przywrócenia Mauzoleum pod Piętą

 

Okupanci i komuniści skazali go na zapomnienie, teraz sądeczanie uczcili jego pamięć. Z okazji 82 rocznicy zamordowania płk. Bronisława Pierackiego, grupa lokalnych działaczy zebrała się pod Sądecką Pietą. To tam przed niemiecką okupacją znajdowało się mauzoleum gorlickiego polityka i legionisty. Chcą oni przywrócenia pamiątkowego obiektu w tym miejscu i wysyłają w tej sprawie petycję do władz miasta.

Sądeczanie przyznają, że płk. Pieracki jest wciąż mało znany w świadomości mieszkańców. Słyszeli, że działał na rzecz Ojczyzny, postulują, by akcji propagujących tę postać, było więcej.

Mauzoleum Generała Bronisława Pierackiego przed niemiecką okupacją znajdowało się w centralnej części starego cmentarza. W 1939 roku zostało ono przeniesione na Cmentarz Komunalny pryz ul. Rejtana. Dodajmy, że płk. Pieracki był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym, zaliczany do czołowych członków tzw. grupy pułkowników. Został zamordowany przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Posłuchaj mieszkańców:

fot.: grób płk. Bronisława Pierackiego w Nowym Sączu, wikipedia.org