Tarnów: Radni kontra Regionalna Izba Obrachunkowa

 

Miejscy rajcy nie zgadzają się z opinią RIO, która odnosi się krytycznie do nieudzielenia absolutorium prezydentowi Romanowi Ciepieli, na sesji nadzwyczajnej zdecydowali więc o jej zaskarżeniu. Głosowało w ten sposób 15 radnych, przeciw było 7. Samo zaskarżenie nic nie daje, ale prawo daje taką możliwość. Radni PiS-tłumaczą, że ich zdaniem uchwała RIO nie miała podstaw prawnych, stąd ich stanowczy sprzeciw.

W opinii Izby z kolei, jak informowaliśmy, decyzja o nieudzieleniu absolutorium została podjęta bez wystarczających ku temu podstaw i z naruszeniem przepisów o samorządzie gminnym. Radna Maria Borys-Latała uważa, że wszystko się sprowadza do polityki. – Prawdopodobnie PiS chce przeprowadzić referendum w sprawie odwołania prezydenta. Radni tego ugrupowania jeszcze się jednoznacznie nie opowiedzieli, ale widać gołym okiem, że blokują wiele spraw, bo prezydent jest z innej opcji. Można powiedzieć, że prezydent niejednokrotnie ma związane ręce. PiS powołuje się zawsze na decyzje mieszkańców, a przecież w Tarnowie to mieszkańcy zdecydowali, że prezydentem ma być Roman Ciepiela i jakoś radni PiS-u nie chcą przyjąć tego do wiadomości. To polityka – dodaje.

2016-08-01 13.14.51

Tymczasem nieudzielenie absolutorium i zaskarżenie uchwały RIO to kolejne kroki klubu PiS w kierunku przeprowadzenia referendum ws. odwołania prezydenta. Czy radni zdecydują się na to? Radny Piotr Sak nie potrafi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. – Wykorzystujemy wszelkie przewidziane prawem środki prawne, żeby wykazać nasze stanowisko, bo jest to ocena Rady Miejskiej. W tym momencie ocena składu orzekającego RIO nie mieści się w kanonie działań nadzorczych. W naszej ocenie narusza ona zasadę legalizmu, jak również zasadę proporcjonalności – przekonuje.

2016-08-01 13.15.06

Posiedzenie kolegium RIO, podczas którego organ ten stwierdzi, czy uchwała o nieudzieleniu absolutorium Romanowi Ciepieli była ważna, czy też nie, odbędzie się 3 sierpnia. Jeśli uzna ją za nieważną, radni klubu PiS zapowiadają zaskarżenie jej do Sądu Administracyjnego.

Posłuchaj Marii Borys – Latały:

Posłuchaj Piotra Saka: