Tarnów: RIO bez głosu w sprawie absolutorium

 

Wbrew zapowiedziom Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie nie wypowiedziała się na temat ważności lub nieważności uchwały o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa. Decyzję odroczono do piątku, 5 sierpnia. Wszystko dlatego, że delegaci Rady Miejskiej w Tarnowie wystąpili do tej instytucji z wnioskiem o zajęcie się jeszcze jednym tematem. Mowa o uchwale radnych sprzed dwóch dni, która zaskarżyła opinię RIO, bo ta w lipcu negatywnie oceniła podjętą przez Radę Miejską uchwałę o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tarnowa.

 

Przypomnijmy, radni głosami klubu PiS i jednego z klubu Tarnowian nie udzielili absolutorium Romanowi Ciepieli. Piotr Sak, radny z klubu PiS, tłumaczył, że był to sygnał dla prezydenta, żeby dokonał autorefleksji, zmitygował się, by móc na właściwe tory skierować miasto. Powodem niezadowolenia radnych była m.in. kwestia zatrudniania doradców, którzy kosztowali Tarnów w 2015 roku około pół miliona zł. Prezydent Roman Ciepiela uznał decyzję radnych za niesprawiedliwą, absurdalną i podjętą w poczuciu więzi partyjnej działającą na niekorzyść miasta.

Prezydent Roman Ciepiela będzie gościem jutrzejszego programu Słowo za słowo, po godzinie 8.00.