Kraków/Tarnów: Prezydent nie otrzymał absolutorium zgodnie z prawem

 

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że radni miejscy, którzy, wobec Romana Ciepieli, podjęli taką decyzję, nie naruszyli przepisów o samorządzie gminnym i uchwała nie ma żadnych uchybień prawnych. To orzeczenie zmienia  wcześniejszą opinię składu orzekającego kolegium RIO. Jak informowaliśmy, w lipcu  wydało ono  negatywną opinię w tej sprawie stwierdzając, że uchwała została podjęta bez wystarczających ku temu podstaw i z naruszeniem przepisów o samorządzie gminnym. Kolegium RIO stwierdziło teraz, że jest inaczej. Jak przyznaje Mirosław Legutko, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i rzecznik prasowy, nie zdarza się to często. 

– Jest to możliwe, ale rzadko się zdarza. Sprawy absolutoryjne są bardzo trudne. To kwestia podejścia. Kolegium przyjmuje pogląd, że wykonanie budżetu i ocena nie są tylko oceną wykonania tych wszystkich zawartych w budżecie wielkości. Radni mają tam prawo do szerokiej oceny, czyli także celowości, gospodarności. Kolegium uznało dziś więc szersze kompetencje Rady Miejskiej niż skład orzekający wcześniej wskazał. Kolegium zatem nie dopatrzyło się naruszeń prawa, które mogłyby skutkować uchyleniem tej uchwały – dodaje.

Nieudzielenie absolutorium i stwierdzenie ważności tej uchwały to zielone światło otwierające drogę do przeprowadzenia referendum ws. odwołania prezydenta. Jeśli radni PiS zdecydują się na taki krok, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Przypomnijmy, Prezydent Roman Ciepiela komentował nieudzielenie mu absolutorium krokiem niesprawiedliwym, absurdalnym i podjętym w poczuciu więzi partyjnej. Radni klubu PiS tłumaczą z kolei, że było ono sygnałem dla prezydenta, żeby dokonał autorefleksji, zmitygował się, by móc na właściwe tory skierować miasto. Powodem niezadowolenia radnych było m.in. zadłużenie miasta o kolejne 11 milionów zł., kwestia zatrudniania doradców, którzy kosztowali miasto w 2015 roku około pół miliona zł. Sam Roman Ciepiela, który był gościem wczorajszego programu Słowo za słowo wyrażał przekonanie, że uchwała radnych dotycząca braku absolutorium zostanie zakwestionowana.

Posłuchaj Mirosława Legutki: