Diecezja: Biskup Andrzej Jeż dziękuje za zaangażowanie w ŚDM

Pragnę dzisiaj skierować słowa gorącego podziękowania do wszystkich, którzy modlitwą i pracą zaangażowali się w przygotowanie i przebieg Światowych Dni Młodzieży – te słowa można było usłyszeć podczas niedzielnych Mszy świętych w całej diecezji tarnowskiej. To fragment komunikatu biskupa Andrzeja Jeż, który odczytano w czasie ogłoszeń duszpasterskich.

Biskup diecezji tarnowskiej wyraził szczególną wdzięczność wobec młodzieży, która wraz z duszpasterzami wzięła udział w przygotowaniach do ŚDM. Podziękowania zostały złożone także Wydziałowi Duszpasterstwa Młodzieży, Diecezjalnemu i Parafialnym Zespołom do spraw Światowych Dni Młodzieży, rodzinom, służbom oraz wolontariuszom. Jak podkreślił w komunikacje biskup Andrzej Jeż – Ogrom wykonanej przez Was pracy jest budującym świadectwem aktywnego chrześcijaństwa, do którego wzywał w podkrakowskich Brzegach papież Franciszek, a Owocem Światowych Dni Młodzieży jest przesłanie wielkiego zaufania i nadziei na przyszłość.

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego
P
odziękowanie za przygotowanie i udział w ŚDM

     Drodzy Diecezjanie!

     Zakończone niedawno Światowe Dni Młodzieży były niezapomnianym przeżyciem, radosnym świętem wiary i mocnym doświadczeniem wspólnoty jednego Chrystusowego Kościoła, który łączy w sobie ludzi z tak wielu krajów i narodów. Jesteśmy wdzięczni Bogu bogatemu w miłosierdzie za dar tych pięknych, szczęśliwie i owocnie przeżytych dni, zarówno w parafiach naszej diecezji podczas Tygodnia Misyjnego, jak i potem w Krakowie. Wdzięcznością i modlitwą ogarniamy osobę Ojca Świętego Franciszka, który swą obecnością i nauczaniem umacniał nas w wierze, dając także odczuć powiew nowego ducha.

     Pragnę dzisiaj skierować słowa gorącego podziękowania do wszystkich, którzy modlitwą i pracą zaangażowali się w przygotowanie i przebieg Światowych Dni Młodzieży w wymiarze naszej tarnowskiej diecezji. Serdecznie dziękuję młodzieży, która wraz ze swoimi duszpasterzami podjęła drogę duchowego i zewnętrznego przygotowania do ŚDM. Dziękuję Wydziałowi Duszpasterstwa Młodzieży, Diecezjalnemu i Parafialnym Zespołom do spraw Światowych Dni Młodzieży oraz setkom animatorów i wolontariuszy. Ogrom wykonanej przez Was pracy jest budującym świadectwem aktywnego chrześcijaństwa, do którego wzywał w podkrakowskich Brzegach papież Franciszek.

     Serdecznie dziękuję rodzinom, które przyjęły do swych domów pielgrzymów. Młodzież z różnych krajów wyniosła piękne i ważne dla nich doświadczenia właśnie dzięki pobytowi w polskich rodzinach, które mogła z bliska poznać i od których doświadczyła tak wielkiej gościnności.

     Gorąco dziękuję władzom różnego szczebla, które z otwartością i życzliwością, na różny sposób, wspomagały przygotowania i przebieg Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję służbom mundurowym – policji, wojsku i straży pożarnej, a także służbom medycznym i porządkowym za zapewnienie bezpieczeństwa, porządku oraz czuwanie nad spokojnym przebiegiem Światowych Dni Młodzieży.

     Dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom, alumnom seminarium, służbie liturgicznej, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., chórom i zespołom muzycznym.

     Wszystkim Diecezjanom, którzy na różny sposób – duchowo, materialnie, swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do Światowych Dni Młodzieży, składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

     Owocem Światowych Dni Młodzieży jest przesłanie wielkiego zaufania i nadziei na przyszłość. Życzę wszystkim Diecezjanom, aby to wydarzenie rodziło w nas wszystkich coraz to nowe owoce dobra, pokoju, osobistej świętości i aktywnego chrześcijaństwa. Proszę o modlitwę w tej intencji.

     Papież Franciszek mówił podczas Mszy Świętej Posłania, że Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro, w naszych domach i wspólnotach. Niech to papieskie życzenie spełnia się codziennie dzięki każdemu i każdej z nas!

     Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy
     † Andrzej Jeż
     BISKUP TARNOWSKI